Category Archives: Aktualności

Projekt badawczo rozwojowy

Erplast Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnego produktu przez
Erplast Sp. z o.o. z Bydgoszczy”

Cel projektu: Wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych samodzielnie przez firmę ERPLAST Sp. z o.o.

Opis projektu:

Projekt polega na wprowadzeniu na rynek innowacyjnego produktu. Zakres działań przewidzianych w ramach tej inwestycji obejmuje zakup środków trwałych, w tym zakupu urządzeń służących do produkcji produktu. Nabycie urządzeń jest niezbędne z punktu widzenia celu projektu, rozpoczęcia produkcji oraz wprowadzenia na rynek innowacyjnego produktu.


W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca planuje osiągnąć następujące wskaźniki produktu i rezultatu:

Wskaźniki produktu:

Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie ekoinnowacji ? 1 szt. (2018 r.). Dzięki realizacji projektu przedsiębiorstwo wdroży ekoinnowację.
Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R 1 szt. (2018 r.).
Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku 1 szt. (2018 r)
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje – 1 przedsiębiorstwo (2018 r.).

Wskaźniki rezultatu:

1. Liczba wdrożonych wyników prac B+R ? 1 szt. (2019 r.).
2. Wzrost przychodów ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów (2019 r.).
3. Liczba wprowadzonych innowacji produktowych ? 1 szt. (2019 r. ).
4. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach ? 3 RJR (2019 r.).

Całkowita wartość projektu: 622 950,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE (EFRR): 230 130,00 zł
Wkład własny: 392 820,00 zł

RAI Intertraffic 2018

Zapraszamy na Intertraffic 2018

Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia naszego stoiska na targach Intertraffic w Amsterdamie.

W dniach 20-23.03.2018 będzie można zobaczyć najnowsze rozwiązania oraz wszystkie najważniejsze firmy z branży. Na pewno dużo ciekawych informacji dla Zamawiających oraz Generalnych Wykonawców.

Podczas targów będzie można zapoznać się z naszą aktualną ofertą na m.in:

  • tablice pryzmowe,
  • tablice z płyt warstwowych,
  • gniazda montażowe.

Ponadto jest to doskonała okazja na wymianę doświadczeń oraz omówienie problemów i wyzwań jakie niosą ze sobą kontrakty budowlane.

Zaparaszamy serdecznie!

RAI Intertraffic 2018

Największe targi drogownictwa na świecie

Przerwa urlopowa 2018

W związku z warunkami zimowymi na budowach oraz znaczną ilością zaplanowanych urlopów zakład produkcyjny będzie nieczynny w dniach 12-23 luty.

Dział handlowy prowadzi dyżury w godzinach 8:00-14:00.

Na bieżąco prowadzimy prace związane z utrzymaniem budowy drogi S5.