Certyfikaty

CERTYFIKATY I KRAJOWE OCENY TECHNICZNE

– Certyfikat ISO 9001:2015 System Zarządzania Jakością  WAT

-Certyfikat AQAP 2110:2016  WAT

-Certyfikat UDT wg EN ISO 3834-2 -2015  Pełne wymagania jakości w spawalnictwie

– Certyfikat UDT Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji NR -1433  CRP-0016 dla projektowania i wytwarzania konstrukcji stalowych w klasach EXC1, EXC 2, EXC3 wg Normy PN-EN 1090

– Certyfikat  stałości właściwości użytkowych – Stałe Pionowe Znaki Drogowe  ITB

-Certyfikat na wygrodzenia U-11 i U-12  IBDiM

-Certyfikat na słupki krawędziowe i przeszkodowe (U-2 i U-5)  IBDiM

-Certyfikat na gniazda montażowe GM  IBDiM

-Certyfikat na aktywne znaki drogowe, aktywne urządzenia bezpieczeństwa ruchu  IBDiM

-Krajowa Ocena Techniczna balustrady stalowe U-11a (mostowe)

-Krajowa Ocena Techniczna osłony zabezpieczające U-15b

-Krajowa Ocena Techniczna słupki blokujące i blokady parkingowe

Dołącz do nas!


Na skróty