Contact

ERPLAST Sp. z o.o.

Street Witebska 27, 85-778 Bydgoszcz
NIP: 554-292-28-56
REGON: 341507640

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS,
KRS: 0000487094
Kapitał zakładowy: 1.169.000 PLN
Kapitał wpłacony: 1.169.000 PLN

Office

52 32 990 31
52 32 990 32
fax (052) 360 60 00

Email

erplast@erplast.pl

Rental

52 50 666 60
728 346 319
wynajem@erplast.pl

Chief Financial Officer Katarzyna Chruściel 52 32 990 31 wew. 10
+48 668 854 104
katarzyna.chrusciel@erplast.pl
Production Department Manager Arkadiusz Biesiada 52 32 990 31 wew. 29
+48 606 493 288
arkadiusz.biesiada@erplast.pl
Sales Department Manager Robert Gil 52 32 990 31 wew. 14
+48 600 438 110
robert.gil@erplast.pl
Chief Accountant Anna Łakomska 52 32 990 31 wew. 12 anna.lakomska@erplast.pl
HR Specialist Magdalena Rafińska 52 360 60 01 magdalena.rafinska@erplast.pl
Head of the Road Department Michał Dembek 52 32 990 31 wew. 28
+48 728 822 613
michal.dembek@erplast.pl
Head of the Faculty of Mechanical Engineering Marcin Płoszaj 52 32 990 31 wew. 25
+48 660 431 975
marcin.ploszaj@erplast.pl
Logistics Tomasz Rymer 52-32-990-31 wew. 26
+48 668 854 034
tomasz.rymer@erplast.pl

Shortcuts