Gniazda montażowe

Gniazda montażowe


Gniazda montażowe stosowane są do montażu słupków. Pozwalają na szybki i wielokrotny montaż znaków.

Stosowane są zwłaszcza na wyspach rozdzielających ruch oraz na drogach częstego transportu ponadgabarytowego. W wyniku zderzenia samochodu ze znakiem pionowym nastę- puje zgięcie lub wyrwanie słupka. Gniazdo nie jest zagrożone zniszczeniem. Wymiana słupka odbywa się w prosty i mało kosztowny sposób. Wystarczy do niego wprowadzić i zamocować nowy element, bez potrzeby odnawiania fundamentu. Mocowanie słupka następuje poprzez dokręcenie elementu klinującego za pomocą klucza imbusowego.

 • ZALETY PRODUKTU ERPLAST
 • PROSTA KONSTRUKCJA
 • WYTRZYMAŁOŚĆ
  Wykonano ze stali S235, ocynk ogniowy
 • PRZEZNACZONE DO ZNAKÓW AKTYWNYCH
  Kabel zasilający poprowadzony bez zagięć
 • KONKURENCYJNA
 • NISKA CENA
 • SOLIDNOŚĆ
  W warunkach zimowych brak ryzyka zamarznięcia

W dziale do pobrania można ściągnąć broszurę reklamową: KLIKNIJ TUTAJ!

Krajowy certyfikat zakładowej kontroli produkcji: KLIKNIJ TUTAJ!

Dołącz do nas!


Shortcuts