Praca

Pozyskiwanie i realizowanie kontraktów na oznakowanie dróg i autostrad w Polsce.

Zakres obowiązków:

 • Główne zadania na tym stanowisku:
 • Pozyskiwanie zapytań i zleceń na inwestycje w infrastrukturę drogową;
 • Analiza zapytań, w tym dokumentacji i specyfikacji technicznych;
 • Utrzymywanie stałego kontaktu z grupą wiodących firm wykonawczych z branży drogowej i jednostkami zarządzania infrastrukturą drogową;
 • Śledzenie planowanych i prowadzonych inwestycji drogowych w obszarze działania;
 • Przygotowanie ofert i kosztorysów dostaw i robót drogowych;
 • Nadzorowanie dokumentacji kontraktów oraz rozliczenia ich wykonania przez Wydział Drogowy i zafakturowania.

Oczekiwania od kandydatów:

 • Ukończone studia wyższe techniczne, preferowane Budownictwo ( w szczególności kierunek drogowy );
 • Znajomość zasad zarządzania projektem i kosztorysowania;
 • Dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel;
 • Doświadczenie w prowadzeniu rozmów i negocjacji handlowych;
 • Komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów;
 • Odpowiedzialność i dokładność;
 • Prawo jazdy kategorii B.

Oferujemy:

 • Samodzielne, odpowiedzialne i zorientowane na efekty stanowisko w zespole uznanego producenta oznakowania drogowego;
 • Praca w niedużym, dynamicznym zespole;
 • Wynagrodzenie adekwatne do efektów, doświadczenia i umiejętności;
 • Umowa o pracę, komputer, telefon, udostępnienie samochodu służbowego.

Miejsce pracy: Erplast Sp. z o.o., Bydgoszcz ul. Witebska 27, Polska


Pozyskiwanie i realizowanie kontraktów na oznakowanie dróg i autostrad w Polsce.

Zakres obowiązków:

realizacja procesów rekrutacji;

 • samodzielna obsługa kadrowo-płacowa pracowników;
 • przygotowanie dokumentacji związanej z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy;
 • przygotowywanie umów cywilno-prawnych,
 • naliczanie wynagrodzeń i przygotowywanie list płac;
 • terminowa realizacja zgłoszeń i rozliczeń zus, us, pfron;
 • wprowadzanie i aktualizowanie danych w wewnętrznym systenie kadrowo ? płacowym;
 • czynności dotyczące obsługi uprawnień pracowników niepełnosprawnych oraz pracodawcy wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osob niepełnosprawnych, a także wykonujących obowiązki sprawozdawcze związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych;
 • prowadzenie spraw związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną;
 • przygotowywanie raportów oraz zestawień na potrzeby wewnętrzne pracodawcy.

Oczekiwania od kandydatów:

 • doświadczenie w pracy na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków (minimum 3-4 lata);
 • praktyczna znajomość prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz szerokiej wiedzy z zakresu administracji kadrowo-płacowej;
 • bardzo dobra znajomość programu płatnik;
 • samodzielność w rozwiązywaniu problemów, komunikatywność i otwartość na nowe zagadnienia;
 • umiejętność pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy.

Oferujemy:

 • umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Miejsce pracy: Erplast Sp. z o.o., Bydgoszcz ul. Witebska 27, Polska


Specjalista w zakresie wykonawstwa robót drogowych, które obejmują montaż oznakowania drogowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zakres obowiązków:

 

 • Nadzorowanie pracy brygad pod kątem fachowego wykonania prac,
 • Prowadzenie rozliczeń wykonania zleceń i kontraktów,
 • Utrzymywanie kontaktu z przedstawicielami inwestora i nadzoru,
 • Budowanie dobrego wizerunku Firmy i opinii o rzetelności i fachowości usług,
 • Poszukiwanie rozwiązań organizacyjnych i technicznych w zakresie  wykonawstwa zapewniających optymalizację kosztów i realizację założonych budżetów.

Oczekiwania od kandydatów:

 • Ukończone studia wyższe – budownictwo ( w szczególności kierunek drogi, ulice, lotniska),
 • Znajomość zagadnień będących przedmiotem usług Firmy,
 • Solidność i systematyczność, odpowiedzialność,
 • Gotowość do wyjazdów służbowych,
 • Prawo jazdy kategorii B,
 • Umiejętność prowadzenia wielu zagadnień jednocześnie.

Mile widziane uprawnienia w zakresie kierowania wykonawstwem robót.

Oferujemy:

 • Odpowiedzialne i zorientowane na efekty stanowisko w zespole uznanego producenta oznakowania drogowego,
 • Duża swoboda we wprowadzaniu nowatorskich rozwiązań w pracy,
 • Wynagrodzenie adekwatne do efektów, doświadczenia i umiejętności,
 • Umowa o pracę, komputer, telefon, udostępnienie samochodu służbowego.

Miejsce pracy: Erplast Sp. z o.o., Bydgoszcz ul. Witebska 27, Polska


Działania  obejmują montaż oznakowania drogowego, urządzeń BRD, drogowych barier ochronnych, barier zabezpieczających ruch pieszy, oznakowania aktywnego, konstrukcji wsporczych w tym bramownic, wysięgników wraz z fundamentami.

Zakres obowiązków:

 • roboty budowlano-montażowe w drogownictwie,
 • montaż oznakowania  drogowego,
 • prace wykonywane na autostradzie.

 

Oczekiwania od kandydatów:

 • wykształcenie  zawodowe,
 • doświadczenie   w  pracach budowlanych,
 • prawo jazdy kategorii  „B” lub mile widziane kategorii „C”.

Oferujemy:

 • wynagrodzenie adekwatne do efektów,

Miejsce pracy: Erplast Sp. z o.o., Bydgoszcz ul. Witebska 27, Polska


Działania  obejmują montaż oznakowania drogowego, urządzeń BRD, drogowych barier ochronnych, barier zabezpieczających ruch pieszy, oznakowania aktywnego, konstrukcji wsporczych w tym bramownic, wysięgników wraz z fundamentami.

Zakres obowiązków:

 • pozyskiwanie zapytań i zleceń na inwestycje w infrastrukturę drogową
 • analiza zapytań, w tym dokumentacji i specyfikacji technicznych
 • utrzymywanie stałego kontaktu z grupą wiodących firm wykonawczych z branży drogowej i jednostkami zarządzania infrastrukturą drogową
 • śledzenie planowanych i prowadzonych inwestycji drogowych w obszarze działania
 • przygotowanie ofert i kosztorysów dostaw i robót drogowych
 • nadzorowanie dokumentacji kontraktów oraz rozliczenia ich wykonania przez Wydział Drogowy i zafakturowania

Wymagania:

 • ukończone studia wyższe techniczne, preferowane Budownictwo ( w szczególności kierunek drogowy )
 • znajomość zasad zarządzania projektem i kosztorysowania
 • dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel
 • doświadczenie w prowadzeniu rozmów i negocjacji handlowych
 • komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów
 • odpowiedzialność i dokładność
 • prawo jazdy kategorii B

Oferujemy:

 • samodzielne, odpowiedzialne i zorientowane na efekty stanowisko w zespole uznanego producenta oznakowania drogowego
 • praca w niedużym, dynamicznym zespole
 • wynagrodzenie adekwatne do efektów, doświadczenia i umiejętności
 • umowa o pracę, komputer, telefon, udostępnienie samochodu służbowego

Miejsce pracy: Erplast Sp. z o.o., Bydgoszcz ul. Witebska 27, Polska


Zakres obowiązków:

 •   naprawa i konserwacja oraz modernizacja wyposażenia produkcyjnego zakładu (prasy hydrauliczne i mechaniczne, piły taśmowe, wiertarki stołowe, gilotyny, instalacje sprężonego powietrza itp.),
 • wykonawstwo elementów narzędzi,
 • regeneracja narzędzi.

Wymagania:

 • oczekiwania od kandydatów:
 • znajomość zasad wykonywania wymienionych prac naprawczych w ramach utrzymania ruchu,
 • obsługa tokarki, frezarki, elektronarzędzi,
 • umiejętność czytania rysunku technicznego,
 • doświadczenie na w/wym. stanowisku minimum 3 lata.

Oferujemy:

 • umowa o pracę na pełen etat

Miejsce pracy: Erplast Sp. z o.o. Bydgoszcz ul. Witebska 27


Zakres obowiązków:

 • utrzymanie czystości i porządku wewnątrz zakładu – pomieszczenia biurowe,
  sanitarne, szatnie, stołówka, korytarze,
 • pranie i naprawa odzieży roboczej

Wymagania:

 • wykształcenie dowolne,
 • umiejętność szycia na maszynie

 

Miejsce pracy: Erplast Sp. z o.o. Bydgoszcz ul. Witebska 27


Mile widziane osoby niepełnosprawne

Oferty ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy kierować na adres:

Erplast  Sp. z o.o.
ul. Witebska 27
85-778 Bydgoszcz
Dział Kadr
lub e-mail: wieslawa.sobczak@erplast.pl

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)”


Na skróty