Projekt B+R

Erplast Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnego produktu przez Erplast Sp. z o.o. z Bydgoszczy

Cel projektu: Wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych samodzielnie przez firmę ERPLAST Sp. z o.o.

Opis projektu:

Projekt polega na wprowadzeniu na rynek innowacyjnego produktu. Zakres działań przewidzianych w ramach tej inwestycji obejmuje zakup środków trwałych, w tym:
– robota spawalniczego ze źródłem (1 szt.), odpowiedzialny za zrobotyzowany proces spawania, wykorzystujący nowoczesne źródło spawalnicze i technologie zapewniające powtarzalność i jakość złączy spawalniczych przy wysokiej wydajności;
– przecinarki plazmowej (1 szt.), mająca zastosowanie w zakresie cięcia plazmowego blach i profili zamkniętych;
– tokarki uniwersalnej (1 szt.), służącej do fazowania krawędzi otworów dużej średnicy.

Nabycie urządzeń jest niezbędne z punktu widzenia celu projektu, rozpoczęcia produkcji oraz wprowadzenia na rynek innowacyjnego produktu.


W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca planuje osiągnąć następujące wskaźniki produktu i rezultatu:

Wskaźniki produktu:

Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie ekoinnowacji 1 szt. (2018 r.). Dzięki realizacji projektu przedsiębiorstwo wdroży ekoinnowację.
Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R 1 szt. (2018 r.).
Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku 1 szt. (2018 r)
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje  1 przedsiębiorstwo (2018 r.).

Wskaźniki rezultatu:

1. Liczba wdrożonych wyników prac B+R  1 szt. (2019 r.).
2. Wzrost przychodów ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów (2019 r.).
3. Liczba wprowadzonych innowacji produktowych  1 szt. (2019 r. ).
4. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach  3 RJR (2019 r.).

Całkowita wartość projektu: 622 950,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE (EFRR): 230 130,00 zł
Wkład własny: 392 820,00 zł

Dołącz do nas!

Na skróty