Gniazda montażowe GM

Gniazda montażowe GM


Gniazda montażowe stosowane są do montażu słupków. Pozwalają na szybki i wielokrotny montaż znaków.

Stosowane są zwłaszcza na wyspach rozdzielających ruch oraz na drogach częstego transportu ponadgabarytowego. W wyniku zderzenia samochodu ze znakiem pionowym nastę- puje zgięcie lub wyrwanie słupka. Gniazdo nie jest zagrożone zniszczeniem. Wymiana słupka odbywa się w prosty i mało kosztowny sposób. Wystarczy do niego wprowadzić i zamocować nowy element, bez potrzeby odnawiania fundamentu. Mocowanie słupka następuje poprzez dokręcenie elementu klinującego za pomocą klucza imbusowego.

 • ZALETY PRODUKTU ERPLAST
 • PROSTA KONSTRUKCJA
 • WYTRZYMAŁOŚĆ
  Wykonano ze stali S235, ocynk ogniowy
 • PRZEZNACZONE DO ZNAKÓW AKTYWNYCH
  Kabel zasilający poprowadzony bez zagięć
 • KONKURENCYJNA
 • NISKA CENA
 • SOLIDNOŚĆ
  W warunkach zimowych brak ryzyka zamarznięcia

W dziale do pobrania można ściągnąć broszurę reklamową: KLIKNIJ TUTAJ!

Krajowy certyfikat zakładowej kontroli produkcji: KLIKNIJ TUTAJ!

Gniazda GM wszystkich typów są zbudowane z rury kwadratowej. W każdej płycie jest wycięty otwór o średnicy dopasowanej do średnicy w zależności od typu gniazda oraz w płytach od góry dodatkowe otwory do blokowania i odblokowywania układu mocującego słupek. Elementem mocującym słupek w gnieździe jest specjalnie wyprofilowana stalowa zapadka grzebieniowa blokowana poprzez skręcenie śrubą ze stali ocynkowanej z łbem ampulowym. Układ mocujący jest zamontowany pod blachą górną i zabezpieczony osłoną z blachy ocynkowanej.

Każde gniazdo jest wyposażone w rurkę o średnicy ? = 20 mm do przeprowadzenia przewodów elektrycznych zasilających lub/i sterujących. Średnica rurki może być zwiększona w wypadku konieczności zastosowania większej ilości przewodów.

Na ściankach gniazda GM są dospawane wąsy z prętów zbrojeniowych umożliwiające przymocowanie do zbrojenia fundamentu lub ustabilizowania przed zabetonowaniem.

Gniazda GM są przeznaczone do montażu słupków stalowych (m.in. słupki znaków drogowych, słupki blokujące, parkingowe, od barier i balustrad) wyposażenia w inżynierii komunikacyjnej Gniazda GM są przeznaczone do instalowania wspomnianych słupków, barier i innych elementów bezpieczeństwa ruchu w szczególności w miejscach, gdzie istnieje potrzeba
szybkiego montażu i demontażu słupków np. wysepki, skrzyżowania, w miejscach blokujących przejazd pojazdów ponadgabarytowych lub w miejscach gdzie często dochodzi do niszczenia słupków przez pojazdy itp.
Masa gniazd montażowych GM (bez betonu):
– Gniazdo 1,5 calowe: 9,63 kg
– Gniazdo 2 calowe: 9,04 kg
– Gniazdo 1,5 calowe: 10,75 kgNa skróty