Konstrukcje kratowe

Konstrukcje kratowe


Konstrukcje jednosłupowe
Konstrukcje przestrzenne – zazwyczaj w postaci słupów trójpasowych lub czteropasowych,
są stosowane w celu montażu tablic o średnich
i dużych rozmiarach. Wyposażone są w dodatkowe poprzeczne elementy wspierające przez
co umożliwiają montaż największych tablic przy
wykonaniu tylko jednego fundament

Konstrukcje wysięgnikowe stosuje się wtedy,
gdy nie ma możliwości postawienia dwóch fundamentów bramownicy lub jest to niecelowe
z przyczyn kosztowych. Często nie można postawić słupa w zbyt wąskim pasie rozdziału lub
w miejscach o ograniczonej widoczności na łukach.
Konstrukcje wykonuje się jako kratownice,
projektowane pod konkretne lokalizacje. Wyróż-
nić można wysięgniki rurowe, kratowe oraz
rurowo kratowe. Te pierwsze służą do podwieszenia znaków np. D6-przejście dla pieszych. Na
takich konstrukcjach często montowane są źród-
ła zasilania takie jak: panele solarne oraz turbiny
wiatrowe.
Większe wysięgniki, wykonane z kratownic
mają na celu montaż tablic oraz znaków nad
jezdnią. Największy wysięg wynosi 15 m od osi
słupa. Poprawne zaprojektowanie oraz zamontowanie wysięgnika zapewnia zachowanie warunku
użytkowalności.

Erplast produkuje bramownice rurowe
o przekroju prostokątnym, rurowe dwuryglowe
oraz kratowe. Oferowane jest wykonanie bramownic o dowolnej rozpiętości. Największe zrealizowane rozpiętości sięgają 50 m. Przykładem
takiej realizacji jest bramownica do preselekcyjnego ważenia pojazdów na A2 przed węzłem
Słubice. Mogą one być wyposażone w drabiny
i pomosty serwisowe.
Konstrukcje projektowane są przez wyspecjalizowaną kadrę inżynierów. Wiedza i praktyka
pozwalają na stworzenie ekonomicznych i solidnych struktur. Podczas doboru profili brane są
pod uwagę obciążenia: wiatru, które są zależne od
strefy wiatrowej i kategorii terenu, w której konstrukcja ma być zlokalizowana, ciężaru własnego
oraz przede wszystkim powierzchni znaków, któ-
re mają być na niej umieszczone. Zastosowanie
tablic z płyty warstwowej zmniejsza dwukrotnie ciężar własny tablic. Przy powierzchni do
80 m2 obniża to masę o 560 kg.
Konstrukcja bramownic składa się z fundamentów, słupów, rygla oraz elementów łączeniowych. Konstrukcje zabezpiecza się antykorozyjnie
powłoką ocynku ogniowego.
Bramownice są projektowane oraz wykonywane przez profesjonalną i doświadczoną kadrę
pracowników na terenie zakładu Erplast.Na skróty