Konstrukcje kratowe

Konstrukcje kratowe


Spółka Erplast samodzielnie projektuje oraz wykonuje konstrukcje stalowe.
W tym celu posiada odpowiednie certyfikaty, które uprawniają do produkcji zgodnie z wymogami klasy konstrukcj EXC3 wg PN-EN 1090.

Konstrukcje jednosłupowe przeznaczone są do montażu tablic o średnich i dużych rozmiarach na poboczu drogi.

Produkowane są zazwyczaj w postaci słupów trójpasowych lub czteropasowych. Wyposażone są w dodatkowe poprzeczne elementy wspierające przez co umożliwiają montaż tablic przy wykonaniu jednego fundament i słupa.

Konstrukcje wysięgnikowe stosuje się do znaków tablic umieszczonych nad zjazdowymi pasami ruchu z ciągu głównego drogi.

Często nie można postawić słupa w zbyt wąskim pasie rozdziału lub w miejscach o ograniczonej widoczności na łukach. Konstrukcje wykonuje się jako kratownice, projektowane pod konkretne lokalizacje. Wyróżnić można wysięgniki rurowe, kratowe oraz rurowo kratowe. Te pierwsze służą do podwieszenia znaków np. D6-przejście dla pieszych. Większe wysięgniki, wykonane z kratownic mają na celu montaż tablic oraz znaków nad jezdnią. Największy wysięg wynosi 15 m od osi słupa. Poprawne zaprojektowanie oraz zamontowanie wysięgnika zapewnia zachowanie warunku użytkowalności.

Bramownice przeznaczone są do montażu tablic nad środkiem jezdni, są to zazwyczaj tablice E1 oraz E2.

Największe zrealizowane rozpiętości sięgają 50 m. Przykładem takiej realizacji jest bramownica do preselekcyjnego ważenia pojazdów na autostradzie A2 k/Słubic. Mogą one być wyposażone w drabiny i pomosty serwisowe. Konstrukcje projektowane są przez wyspecjalizowaną kadrę inżynierów. Wiedza i praktyka pozwalają na stworzenie ekonomicznych i solidnych struktur. Podczas doboru profili brane są pod uwagę obciążenia: wiatru, które są zależne od strefy wiatrowej i kategorii terenu, w której konstrukcja ma być zlokalizowana, ciężaru własnego oraz przede wszystkim powierzchni znaków, które mają być na niej umieszczone.
Zastosowanie tablic z płyty warstwowej zmniejsza dwukrotnie ciężar własny tablic. Przy powierzchni do 80 m2 obniża to masę o 560 kg. Konstrukcja bramownic składa się z fundamentów, słupów, rygla oraz elementów łączeniowych. Konstrukcje zabezpiecza się antykorozyjnie powłoką ocynku ogniowego.

Wszystkie konstrukcje są projektowane oraz wykonywane przez profesjonalną i doświadczoną kadrę pracowników na terenie zakładu Erplast.

Konstrukcja jednosłupowa

Wysięgniki pod tablice zmiennej treści

Bramownica drogowa

Dołącz do nas!


Na skróty