Osłony przeciwolśnieniowe U-19

Osłony przeciwolśnieniowe U-19


Zielone osłony montowane na barierach sprężystych ograniczają oślepianie kierowców na przeciwnym pasie ruchu. Stosowane na drogach szybkiego ruchu.

Aby zapobiec oślepianiu przez nadjeżdżające z przeciwka pojazdy na drogach dwujezdniowych (autostradach i drogach ekspresowych) lub drogach równoległych stosuje się osłony przeciwolśnieniowe. W przypadku występowania drogowych barier ochronnych na odcinkach zagrożonych olśnieniem, należy wykorzystać je do montowania osłon przeciwolśnieniowych.
Segment osłony składa się zwykle z 4-metrowej listwy nośnej, na której zamocowane są ekrany z PCV. Listwa mocowana jest do drogowej bariery ochronnej za pośrednictwem elementów zaciskowych. Ekrany przeciwolśnieniowe z PCV dostępne są w trzech wysokościach: 600,900 i 1200 mm.

Osłony przeciwolśnieniowe powinny:
– przeciwdziałać olśnieniu, na wysokości 1,0 m nad powierzchnią jezdni,
– zapewnić osłonę na całym zagrożonym olśnieniem odcinku drogi.

Osłony przeciwolśnieniowe nie powinny:
– ograniczać widoczności,
– naruszać skrajni drogi,
– powodować zagrożenia bezpieczeństwa ruchu,
– powodować zaśnieżania drogi.

Zaleca się umieszczanie osłon przeciwolśnieniowych:
– między jezdniami dla przeciwnych kierunków ruchu na odcinku zagrożonym olśnieniem, w obrębie węzła, na łuku w planie przy pochyleniu podłużnym drogi do 2%, na którym odchylenie osi
tego łuku od stycznej w odległości równej wymaganej widoczności na zatrzymanie jest większe niż
szerokość pasa dzielącego zwiększona o 2,0 m,
– wzdłuż łącznicy przylegającej do drogi w węźle,
na której ruch pojazdów jest przeciwny do kierunku ruchu na drodze,
– między równolegle przebiegającymi drogami lub między drogą a torem kolejowym,
– między jezdnią drogi a urządzeniem obsługi uczestników ruchu, na którym ruch pojazdów widoczny
z drogi odbywa się w przeciwnym kierunku,
– w obrębie obiektów stałych, których oświetlenie powoduje olśnienie na drodze.

Na podstawie rozporządzenia: Szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach, załącznik nr 4.

Dołącz do nas!


Na skróty