Przyczepa

Przyczepa

Wyczyść

Podczas prowadzenia robót na drogach często wymagane są przyczepy sygnalizacyjne: zamykające U-26 oraz wcześnie ostrzegające U-27. Przyczepy ciągnięte są przez pojazdy brygadowe.

Dobrze wyposażona przyczepa sygnalizacyjne powinna być trwała, dobrze wyważona. Jej znaki muszą spełniać wymogi rozporządzenia. W innym przypadku gdy dojdzie do kolizji drogowej takie błędne zabezpieczenie może być uznane za przyczynę zdarzenia drogowego.

Rozporządzenie: Szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach, załącznik nr 4 dokładnie opisuje wymagania w pkt. 11.9 Tablice zamykające.

Lico tablicy oraz znaków umieszczanych na tablicy zamykającej wykonane jest z folii odblaskowej typu 2 lub z folii pryzmatycznej; tło barwy białej, ukośne pasy – barwy czerwonej. Na tablicy zamykającej pas ruchu umieszczane są znaki C-9, C-10 lub C-11. Na tablicy instaluje się strzały świetlne wykonane z lamp ostrzegawczych, nadające sygnały nakazu opuszczenia pasa ruchu zgodnie ze znakiem nakazu. W górnej części tablicy znajdują się dwie lampy wczesnego ostrzegania o średnicy soczewek 300 mm.
Rozróżnia się dwie odmiany tablic zamykających:

  • duża – stosowana na drogach krajowych,
  • mała – stosowana na pozostałych drogach.

Lampy wczesnego ostrzegania o średnicy 300 mm, umieszczone w górnych narożach tablic, powinny nadawać jednocześnie sygnał świetlny. Powinien on być widoczny zarówno w dzień jak i w nocy z odległości 1000 m w przypadku tablic dużych a 500 m w przypadku tablic małych.

Przyczepa ze strzałą

Wynajem przyczep sygnalizacyjnych U-26a

Tablica U-27

Wynajem przyczep sygnalizacyjnych U-27Na skróty