Słupek przeszkodowy U-5

Słupek przeszkodowy U-5


Na drogach stosowane są trzy rodzaje słupków przeszkodowych U-5. Wszystkie są produkowane i montowane przez Erplast Sp. z o.o.

Słupki przeszkodowe U-5 według wzorów pokazanych
na rysunku 2.5.1 stosuje się w celu oznaczenia przeszkód na jezdni takich jak:
– bariery rozdzielające pasy ruchu,
– azyle dla pieszych,
– wysepki wyodrębnione krawężnikami,
– miejsca rozpoczęcia pasów dzielących jezdnie, itp.

Słupek przeszkodowy U-5a rys 2.5.1.a)

Słupek przeszkodowy U-5a rys 2.5.1.a)

Słupek zespolony przeszkodowy

Rys. 2.5.1. b) Słupek zespolony przeszkodowy U-5b

Słupek przeszkodowy U-5c aktywny

Rys. 2.5.2. Słupek przeszkodowy U-5c aktywny

Dopuszcza się stosowanie słupków przeszkodowych aktywnych U-5c z pulsującym żółtym światłem emitowanym
przez co najmniej jeden szereg źródeł światła. Przykład słupka przeszkodowego aktywnego U-5c przedstawiono na rysunku 2.5.2.

Słupki przeszkodowe stosuje się głównie na obszarach zabudowanych do oznaczenia przeszkód stałych na jezdni. Umieszcza się je od strony nadjeżdżających pojazdów na skrajnych częściach: azylów dla pieszych, wysepek przystankowych, wysepek kanalizujących ruch wyodrębnionych z jezdni krawężnikami oraz w miejscach, gdzie rozpoczyna się pas dzielący jezdnie.

Znaki C-9, C-10 lub C-11 umieszczone nad lub za słupkiem przeszkodowym mogą być mniejsze niż stosowane na danej drodze, w przypadkach, gdy mogą one zasłaniać pieszych na przejściu zlokalizowanym w pobliżu znaku lub ze względu na małą szerokość wysepki.

Na podstawie rozporządzenia: Szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach, załącznik nr 4.

Dołącz do nas!


Na skróty