Wynajem oznakowania

Wynajem oznakowania


Erplast Sp. z o.o. posiada dobrze wyposażony magazyn oznakowania dla tymczasowej organizacji ruchu. Oferowane są do wynajmu: znaki, tablice, słupki, zapory, barierki policyjne, pachołki oraz przyczepy sygnalizacyjne. Takie rozwiązanie jest korzystne dla klientów, którzy okresowo wprowadzają tymczasową organizację ruchu na budowie. Ofertę dostosowujemy do potrzeb klienta, doradzamy w sprawach technicznych. Wykonywane są również zabezpieczenia imprez sportowych. Brygady monterów sprawnie montują oraz demontują oznakowanie oraz wygrodzenia bezpośrednio po zawodach.

Tymczasowa organizacja ruchu podczas robót drogowych Wykonujemy kompleksowe oznakowanie tymczasowe (przyczepy sygnalizacyjne, lampy ostrzegawcze, pachołki drogowe, tablice i znaki tymczasowe).

Oznakowanie drogowe wraz z urządzeniami BRD wymaga okresowego przeglądu i utrzymania
standardu zgodnie z wymogami. Wykonywane jest utrzymanie oznakowania stałego oraz tymczasowego. Odpowiedni sprzęt umożliwia serwis również dużych tablic autostradowych. Doświadczeni
pracownicy dbają o jakość i poprawne ustawienie znaków.

Demontaż oznakowania na czas trwania przejazdu. Wykonujemy wizje lokalne, projektowanie tras przejazdów oraz zabezpieczenie podczas transportu. Wiąże się to z demontażem oraz ponownym ustawieniem znaków kolidujących z przewożonym towarem.

Transporty nienormatywne wymagają nierzadko ingerencji w stałe oznakowanie pionowe dróg. Najczęściej prace wiążą się z demontażem znaków pionowych, które kolidują z transportem. Przy ładunkach o wysokości ponad 5 m demontowane są rygle bramownic. W skład zabezpieczenia wchodzą dwie brygady: pierwsza demontująca znaki, druga montująca. W miejscach czę-
stych przejazdów nienormatywnych proponujemy montaż Gniazd montażowych Erplast. Dzięki czemu w przyszłości powstają oszczędności oraz zachowanie gwarancji producenta znaku.Na skróty