Znaki kolejowe

Znaki kolejowe


Oznakowanie szlaków kolejowych wykonywane jest w technologiach jak oznakowanie drogowe. Prezentujemy wybrane wzory znaków kolejowych. Szczegółowy wykaz znaków określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. (Dziennik Ustaw Nr 172) oraz Instrukcja o wskaźnikach i sygnałach tarczowych PKP PLK S.A.

znaki kolejowe

Dołącz do nas!


Na skróty