Znaki zakazu

Znaki zakazu

Wyczyść

Znaki zakazuznaki drogowe wyrażające ustalenia organizacji ruchu w postaci ograniczenia poruszania się pojazdów lub zabronienia wykonania określonych manewrów.

W Polsce znaki zakazu określa Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393), a zakres ich stosowania załącznik nr 1 do Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach(Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181). Mają kształt koła (z wyjątkiem znaków B-20 „stop”, B-39 „strefa ograniczonego postoju” i B-43 „strefa ograniczonej prędkości”), z czerwoną obwódką i białym tłem lub niebieskim tłem. W całej Europie stosowany jest jednolity system symboli zgodny z Konwencją wiedeńską o znakach i sygnałach drogowych z 1968 r. (Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 42), dopuszczającą, oprócz kolorystyki stosowanej w Polsce, także kolor żółty w miejscu białego.

Pod znakami zakazu mogą być umieszczone dodatkowe tabliczki:

 • T-20 „długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje”
 • T-21 „odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje”

Znak zakazu umieszczony pod znakiem E-17a „miejscowość” obowiązuje na obszarze całej miejscowości, a umieszczony pod znakiem D-42 „obszar zabudowany” ? do znaku D-43 „koniec obszaru zabudowanego” lub E-18a „koniec miejscowości”, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem.

Uprawniona osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym, oraz kierujący pojazdem przewożący taką osobę mogą, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami:

 • B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”,
 • B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”,
 • B-3a „zakaz wjazdu autobusów”,
 • B-4 „zakaz wjazdu motocykli”,
 • B-10 „zakaz wjazdu motorowerów”,
 • B-35 „zakaz postoju”,
 • B-37 „zakaz postoju w dni nieparzyste”,
 • B-38 „zakaz postoju w dni parzyste”,
 • B-39 „strefa ograniczonego postoju”.


Na skróty