Producent i Instalator Elementów Infrastruktury Drogowej | Erplast

Contact us

We are at your disposal

Marta Koksa
Regional sales manager
marta.koksa@erplast.pl phone: 698 634 847
Producent i Instalator Elementów Infrastruktury Drogowej | Erplast

ul. Witebska 27
85-778 Bydgoszcz

Secretariat

52 32 990 31

52 32 990 32

fax (052) 360 60 00

erplast@erplast.pl

Rental signage

52 50 666 60

728 346 319

wynajem@erplast.pl

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS,
KRS: 0000487094
NIP: 554-292-28-56
REGON: 341507640

Share capital: PLN 1,169,000
Paid-up capital: PLN 1,169,000

Contact to other departments

Katarzyna Chruściel
Chief Financial Officer
52 32 990 31 wew. 10
+48 668 854 104
katarzyna.chrusciel@erplast.pl
Arkadiusz Biesiada
Production Director
52 32 990 31 wew. 29
+48 606 493 288
arkadiusz.biesiada@erplast.pl
Anna Łakomska
Chief Accountant
52 32 990 31 wew. 12
anna.lakomska@erplast.pl
Magdalena Rafińska
HR Manager
52 32 990 31
magdalena.rafinska@erplast.pl
Robert Gil
Kierownik Działu Sprzedaży
52 32 990 31 wew. 14
+48 600 438 110
robert.gil@erplast.pl
Tomasz Rymer
Kierownik Wydziału Logistyki
52 32 990 31 wew. 26
+48 668 854 034
tomasz.rymer@erplast.pl
Jerzy Ertmański
Rental Manager
52 32 990 31 wew. 60
+48 728 346 319
jerzy.ertmanski@erplast.pl