Producent i Instalator Elementów Infrastruktury Drogowej | Erplast
Producent i Instalator Elementów Infrastruktury Drogowej | Erplast

ul. Witebska 27
85-778 Bydgoszcz

Secretariat

52 32 990 31

52 32 990 32

fax (052) 360 60 00

erplast@erplast.pl

Rental signage

52 50 666 60

728 346 319

wynajem@erplast.pl

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS,
KRS: 0000487094
NIP: 554-292-28-56
REGON: 341507640

Share capital: PLN 1,169,000
Paid-up capital: PLN 1,169,000

Contact to sales department

Marta Koksa
Sales manager
52 32-990-31 wew.31
+48 698 634 847
marta.koksa@erplast.pl
Michał Woźnicki
Rental Manager
52 32 990 31 wew. 60
+48 728 346 319
michal.woznicki@erplast.pl
Agata Skórcz
Doradca Techniczno-Handlowy
52 32-990-31 wew.31
agata.skorcz@erplast.pl
Tadeusz Frymark
Sales specialist
52 32-990-31 wew.31
tadeusz.frymark@erplast.pl