Erplast

Oferta

Produkcja

Wielokrotny montaż słupka

Gniazda Montażowe

Możliwość szybkiego demontażu i wymiany zniszczonych słupków wiąże się z bardziej ekonomicznym utrzymaniem wysokiego standardu bezpieczeństwa na drogach. Gniazda umożliwiają szybki montaż i demontaż słupków. Stosowane są zwłaszcza na wyspach rozdzielających ruch oraz na drogach częstego transportu ponadgabarytowego.

 

„Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnego produktu przez Erplast Sp. z o.o. z Bydgoszczy”


Cel projektu: Wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych samodzielnie
przez firmę ERPLAST Sp. z o.o.

Beneficjent: Erplast Sp. z o.o.


W wyniku zderzenia samochodu ze znakiem pionowym następuje zgięcie lub wyrwanie słupka. Gniazdo nie jest zagrożone zniszczeniem. Wymiana słupka odbywa się w prosty
i mało kosztowny sposób. Uszkodzeniu ulega bowiem tylko słup, a gniazdo pozostaje w nienaruszonym stanie. Wystarczy do niego wprowadzić i zamocować nowy element, bez potrzeby odnawiania fundamentu. Mocowanie słupka następuje poprzez dokręcenie elementu klinującego za pomocą klucza imbusowego.


Montaż gniazda Erplast w podłożu wymaga wykonania wykopu, następnie należy ustabilizować gniazdo. Górna powierzchnia powinna być na równi z jezdnią lub z nawierzchnią wyspy drogowej. Do wykonania fundamentu stosowany jest beton o klasie co najmniej C16/20. Po związaniu można ustawić słupek ze znakiem. W przypadku znaków aktywnych przewidziano doprowadzenie przewodu do gniazda w specjalnej tulei. Dzięki temu przewód jest chroniony przed przerwaniem.

 

ZALETY PRODUKTU ERPLAST

  • SOLIDNOŚĆ

W warunkach zimowych brak ryzyka zamarznięcia.

  • WYTRZYMAŁOŚĆ

Wykonano ze stali S235, ocynk ogniowy.

  • PRZEZNACZONE DO ZNAKÓW AKTYWNYCH

Kabel zasilający poprowadzony bez zagięć

  • KONKURENCYJNA CENA


Gniazda montażowe Erplast przygotowane są do montażu
słupków 1,5”, 2,0”, 2,5” oraz do obiektów małej architektury