A1

SKLEP ERPLAST

Wynajem mobilnej osłony TTMA (poduszka zderzeniowa)

USH00031

Wynajem TTMA osłony energochłonnej przez kolejne dni robocze na terenie całej Polski.

W celu dopasowania do potrzeb klienta cena jest kalkulowana indywidualnie pod każde zadanie.

Cena netto liczona za każdy rozpoczęty dzień wynajmu.
Podana cena nie obejmuje kosztów dojazdu/ mobilizacji.

Pojazd ciężarowy powyżej 7,5t DMC po stronie Wynajmującego.
Osłona posiada certyfikat CE.

1 500,00  netto

1 845,00  brutto

1. Potwierdzenie realizacji i terminu minimum 3 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem prac.
2. Stawka obejmuje świadczenie usług w kolejne dni robocze
3. Stawka jest naliczana za każdy rozpoczęty dzień świadczenia usług.
4. Odwołanie zaplanowanej na dany dzień usługi skutkuje dodatkową opłatą w wysokości 3000 zł
5. W przypadku gdy w wyniku działania osób trzecich na miejscu świadczenia usług dojdzie do uszkodzenia
osłony TMA Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Erplast o tym fakcie, wykonania
dokumentacji fotograficznej zdarzenia oraz jeśli to możliwe do ustalenia danych sprawcy zdarzenia, nr
rejestracyjnych prowadzonego przez niego pojazdu oraz posiadanej przez niego polisy ubezpieczeniowej. W
przypadku, gdy zaniedbanie wymienionych obowiązków spowoduje brak możliwości uzyskania
odszkodowania z polisy Wynajmującego lub zmniejszenie kwoty wypłaty odszkodowania do wartości nie
pozwalającej na odtworzenie uszkodzonych urządzeń/pojazdu Najemca zostanie obciążony sumą brakującą
do pełnego odtworzenia uszkodzonych elementów urządzenia/pojazdu.
6. Najemca ma obowiązek zapewnić stały nadzór nad pracownikami i prowadzonymi robotami przez
osobę posiadającą kwalifikacje wymagane przepisami prawa pracy, przepisami branżowymi oraz
posiadającą wiedzę i umiejętności niezbędne do bezpiecznej organizacji i prowadzenia prac zgodnie z
projektem TOR. Najemca wskazuje osobę odpowiedzialną za powyższe obowiązki.
7. Erplast zastrzega, że w przypadku awarii przyczepy TTMA roboty mogą zostać przerwane lub nie
rozpoczęte danego dnia. W takim przypadku zobowiązujemy się do niezwłocznego powiadomienia Najemcy
oraz do naprawy lub podstawienia zastępczej przyczepy TTMA w ciągu 24h od planowanej godziny rozpoczęcia
świadczenia usługi. Najemca nie poniesie z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat i nie jest uprawniony do
obciążania Erplast żadnymi odszkodowaniami ani karami w przypadku zapewnienia zastępczego
urządzenia zgodnie z zobowiązaniem Erplast.
9. Warunki płatności – przedpłata
10. Rozpoczęcie realizacji robót wymaga akceptacji warunków oferty przez uprawnione osoby

 

Waga 1400 kg
Wymiary 628 × 238 × 125 cm

NIE WIESZ, KTÓRY PRODUKT WYBRAĆ?

Skontakuj się z nami. Doradcy Erplast pomogą Ci dobrać najlepsze rozwiązanie.

SKONTAKUJ SIĘ Z NAMI