konstrukcje Erplast

KONSTRUKCJE WSPORCZE

Spółka Erplast samodzielnie wykonuje wszystkie konstrukcje, fundamenty oraz wykonuje montaże. Dzięki temu spółka posiada kontrolę nad terminowością wykonywania robót budowlanych.

Fundamenty konstrukcji wsporczych wykonywane są jako stopy w szalunku traconym z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy zewnętrznej dobranej odpowiednio do przeniesienia obciążeń od ciężaru własnego i parcia wiatru w danej lokalizacji. Wymiary wykonawcze konstrukcji ustala się na etapie betonowania fundamentów przy użyciu instrumentów geodezyjnych. Słupy konstrukcji oraz krawędzie boczne i dolne tablicy lokalizowane są z zachowaniem odpowiednich skrajni poziomych i pionowych, a w przypadku występowania drogowych barier ochronnych z zachowaniem odpowiedniej szerokości pracującej bariery drogowej.

Słupki do znaków

Rury stalowe, ocynkowane o grubości ścianki dostosowanej do wymogów normy EN-12899-1:2007. Na zamówienie mogą być wykonane różnej grubości ścianki zabezpieczone antykorozyjnie w procesie cynkowania ogniowego.

Standardowo na słupkach montujemy zaślepki z tworzywa sztucznego, które zapobiegają gromadzeniu się wody w słupku.

Średnica słupka Grubość ścianki
1,5” (48,3 mm) 2,0 ÷ 2,9 mm
2,0” (60,3 mm) 2,0 ÷ 3,6 mm
2,5” (76,1 mm) 2,9 ÷ 4,0 mm
3,0” (88,9 mm) 3,2 ÷ 4,0 mm

KONSTRUKCJE WSPORCZE

Konstrukcje kratowe płaskie

Kratownice płaskie przeznaczone są do montowania tablic drogowych średniej wielkości. Konstrukcja wsporcza tablicy składa się z kilku kratownic (2-5). Są one zabetonowane w gruncie lub przykręcane do kotew fundamentu. Produkowane są w różnych modułach odpowiednich do przeniesienia obciążeń.

Konstrukcje jednosłupowe

Konstrukcje przestrzenne – zazwyczaj w postaci słupów trójpasowych lub czteropasowych, są stosowane w celu montażu tablic o średnich i dużych rozmiarach. Wyposażone są w dodatkowe poprzeczne elementy spierające przez co umożliwiają montaż największych tablic przy wykonaniu tylko jednego fundamentu.

Wysięgniki

Konstrukcje wysięgnikowe stosuje się wtedy, gdy nie ma możliwości postawienia dwóch fundamentów bramownicy lub jest to niecelowe z przyczyn kosztowych. Często nie można postawić słupa w zbyt wąskim pasie rozdziału lub w miejscach o ograniczonej widoczności na łukach.

Konstrukcje wykonuje się jako kratownice, projektowane pod konkretne lokalizacje. Wyróżnić można wysięgniki rurowe, kratowe oraz rurowo kratowe. Te pierwsze służą do podwieszenia znaków np. D6-przejście dla pieszych. Na takich konstrukcjach często montowane są źródła zasilania takie jak: panele solarne oraz turbiny wiatrowe.

Większe wysięgniki, wykonane z kratownic mają na celu montaż tablic oraz znaków nad jezdnią. Największy wysięg wynosi 15 m od osi słupa. Poprawne zaprojektowanie oraz zamontowanie wysięgnika zapewnia zachowanie warunku użytkowalności.

Bramownice

Erplast produkuje bramownice rurowe o przekroju prostokątnym, rurowe dwuryglowe oraz kratowe. Oferowane jest wykonanie bramownic o dowolnej rozpiętości. Największe zrealizowane rozpiętości sięgają 50 m. Przykładem takiej realizacji jest bramownica do preselekcyjnego ważenia pojazdów na A2 przed węzłem Słubice. Mogą one być wyposażone w drabiny i pomosty serwisowe.

Konstrukcje projektowane są przez wyspecjalizowaną kadrę inżynierów. Wiedza i praktyka pozwalają na stworzenie ekonomicznych i solidnych struktur. Podczas doboru profili brane są pod uwagę obciążenia: wiatru, które są zależne od strefy wiatrowej i kategorii terenu, w której konstrukcja ma być zlokalizowana, ciężaru własnego oraz przede wszystkim powierzchni znaków, które mają być na niej umieszczone. Zastosowanie tablic z płyty warstwowej zmniejsza dwukrotnie ciężar własny tablic. Przy powierzchni do 80 m2 obniża to masę o 560 kg.

Konstrukcja bramownic składa się z fundamentów, słupów, rygla oraz elementów łączeniowych. Konstrukcje zabezpiecza się antykorozyjnie powłoką ocynku ogniowego.

Bramownice są projektowane oraz wykonywane przez profesjonalną i doświadczoną kadrę pracowników na terenie zakładu Erplast.

SKONTAKTUJ SIĘ Z DORADCĄ SPRZEDAŻY

Wybierz Erplast! Nasi doradcy dobiorą najlepsze rozwiązania dla Ciebie, przygotują wycenę i poprowadzą całą sprzedaż w jasny i rzetelny sposób.

SKONTAKTUJ SIĘ TERAZ