Tablice pryzmowe

TABLICE WIELKOPOWIERZCHNIOWE

Spółka Erplast specjalizuje się w produkowaniu oraz montażu oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Do kluczowych produktów zaliczają się tablice wielkogabarytowe i konstrukcje sporcze. Wykonanie tablic kompozytowych o powierzchni kilkudziesięciu metrów kwadratowych jest trudne i wymagające dokładności w produkcji oraz montażu.

Oznakowanie eksperymentalne

W 2013 roku spółka Erplast jako pierwsza w Polsce wyprodukowała i zamontowała tablice kompozytowe zgodnie z najnowszym standardem europejskim stosowanym w szczególności na drogach ekspresowych oraz autostradach. Odcinek doświadczalny przygotowany przez GDDKiA miał miejsce na autostradzie obok Torunia- odcinek A1 Czerniewice-Kowal. Podczas tej budowy zastosowano tablice z płyty warstwowej. Technologia spełniła wymogi jakości, a znaki cały czas tworzą gładką płaszczyznę i są czytelne.

Oznakowanie doświadczalne charakteryzuje się wprowadzeniem numeracji węzłów drogowych oraz zastosowanie strzałek kierunkowych nad każdym pasem ruchu. Dodatkowo w celu poprawy czytelności zrównano powierzchnie tablic kompozytowych na jednej bramownicy.

Wybrane realizacje oznakowanie eksperymentalne:

 • S7 Janki + S2 Obwodnica Warszawy
 • A2 modernizacja węzła Słubice
 • A1 Stryków – Tuszyn
 • S3 – 6 odcinków drogi ekspresowej

Oznakowanie eksperymentalne

PRODUKCJA I MONTAŻ

Produkcja tablic kompozytowych odbywa się w całości w zakładzie w Bydgoszczy. Specjalne maszyny trwale łączą rdzeń z okładzinami z blachy. Następnie płyty o długości do 12 m i szerokości 1,2 m są obrabiane na maszynach do obróbki numerycznej. Tak przygotowane podkłady tablic są oklejane oraz ramkowane. Proces produkcyjny składa się z ograniczonej ilości wyspecjalizowanych operacji. Dzięki temu produkt jest powtarzalny i szybki w produkcji. Montaż na budowie przebiega sprawnie i bezpiecznie. Tablice kompozytowe są blisko dwukrotnie lżejsze niż odpowiedniki z blachy stalowej 1,5 mm. Dzięki temu praca jest lżejsza i szybsza. Mocowane do pionowych słupków uzyskują powierzchnie nawet do 80 m2.

REALIZACJE

Szczególna, niezmienna w czasie płaskość i odporność na warunki atmosferyczne tablic warstwowych znalazły uznanie inwestorów w całej Polsce. Tablice kompozytowe takie zostały zastosowane w realizacji głównych inwestycji drogowych. Przykładem z 2015 roku jest budowa drogi S7.

W związku z oddaniem do ruchu nowego odcinka wprowadzono również zmianę organizacji ruchu na drodze S2. W krótkim czasie zostało wymienionych blisko 700 m2 tablic drogowych wraz z konstrukcjami. Doskonałym przykładem możliwości Erplast Sp. z o.o. jest oznakowanie autostrady A1. Systematycznie oddawane odcinki od Gdańska, w większości aż do Strykowa. Najnowszy odcinek Stryków-Tuszyn oznakowany jest również przez bydgoskiego producenta.

CERTYFIKATY

Każdy producent znaków pionowych stałych, w tym tablic kompozytowych winien wykazać się posiadaniem Certyfikatu Stałości Właściwości Użytkowych wydanego przez notyfikowaną jednostkę badawczą oraz określić dla tego wyrobu Deklarację Właściwości Użytkowych. Posiadanie tych dokumentów uprawnia producenta do znakowania swoich wyrobów znakiem CE. Erplast Sp. z o.o. wykonuje druk cyfrowy znaków drogowy, ponieważ posiada wszystkie odpowiednie certyfikaty. W interesie zamawiających jest kontrola tych dokumentów. Technologia produkcji w bydgoskim zakładzie obejmuje certyfikaty na:

 • folię
 • lakiery wykorzystywane w druku cyfrowym
 • laminat przeźroczysty
 • proces drukowania oraz naklejania

Tablice stalowe są wykonywane z blachy o grubości 1,5 mm.

Panele tablic łączone są za pomocą zamków stalowych dodatkowo zabezpieczane śrubami. W celu poprawienia sztywności, dookoła montowane są ramki stalowe, a w środku profile usztywniające. Dokładnie złączone panele tworzą tablice o dowolnie dużych wymiarach.

Tablice projektowane są przy zachowaniu warunku minimalnej ilości segmentów. Wpływa to na poprawę trwałości i czytelności tablicy. Konstrukcje wsporcze są dobierane z uwzględnieniem ciężaru własnego oraz sił od parcia wiatru.

Technologia płyta warstwowa

Wszystkie tablice spełniają wymagania określone europejską normą EN 12899-1:2007. Polegają one na stałej kontroli w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji i posiadają Europejski Certyfikat Zgodności na podstawie którego wystawiane są Europejskie Deklaracje Zgodności. Tablice są oznaczane znakiem CE. System nadzoru nad produkcją i jakością używanych materiałów. Badane są m.in. właściwości folii odblaskowych, jakość powłok antykorozyjnych, płaskość oraz wytrzymałość mechaniczna. Ponadto tablice spełniają wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 (Dz.U.2003 nr 220, poz. 2181)

Technologia płyta warstwowa

BUDOWA PŁYTY WARSTWOWEJ

Znaki oraz tablice składają się z zewnętrznych warstw ocynkowanej i malowanej blachy stalowej oraz rdzenia ze spienionego polistyrenu. Grubość podkładu wynosi 24 mm. Budowa warstwowa zapewnia wysoką sztywność przy dwukrotnym obniżeniu wagi tablicy. Krawędzie są zabezpieczone ocynkowaną i pomalowaną ramką. Tablice są odporne na korozję. Dużą zaletą jest wysoka estetyka tablic. Produkowane są przez wykwalifikowaną kadrę na maszynach do obróbki numerycznej – frezarki CNC.

Tablice były poddane testom w tunelu aerodynamicznym Instytutu Lotnictwa w Warszawie. Podczas symulacji wiatru o sile huraganu tablice nie uległy odkształceniu lub zniszczeniu. Największe panele produkowane są o długości do 12 m i szerokości 1,2 m. Ponadto możliwe jest wykonanie niestandardowych łuków na krawędziach.

CERTYFIKATY NA DRUK CYFROWY

Każdy producent znaków pionowych stałych winien wykazać się posiadaniem Certyfikatu Stałości Właściwości Użytkowych wydanego przez notyfikowaną jednostkę badawczą oraz określić dla tego wyrobu Deklarację Właściwości Użytkowych. Posiadanie tych dokumentów uprawnia producenta do znakowania swoich wyrobów znakiem CE. Erplast Sp. z o.o. wykonuje druk cyfrowy znaków drogowy, ponieważ posiada wszystkie odpowiednie certyfikaty. W interesie zamawiających jest kontrola tych dokumentów. Technologia produkcji w bydgoskim zakładzie obejmuje certyfikaty na:

 • folię
 • lakiery wykorzystywane w druku cyfrowym
 • laminat przeźroczysty
 • proces drukowania oraz naklejania

WŁAŚCIWOŚCI ANTYROSZENIOWE

Istotnym problemem jest zjawisko roszenia tablic. W wyniku zbliżenia się temperatury tablic do temperatury punktu rosy następuje osiadanie kropelek wody na powierzchni tablic. Zjawisko dotyczy tablic wszystkich producentów. W efekcie znaki nie odbijają promieni światłą i są nieczytelne. Tablice warstwowe ograniczają takie zdarzenia. Badania przeprowadziła GDDKiA oddział w Poznaniu na odcinkach badawczych.

GALERIA

SKONTAKTUJ SIĘ Z DORADCĄ SPRZEDAŻY

Wybierz Erplast! Nasi doradcy dobiorą najlepsze rozwiązania dla Ciebie, przygotują wycenę i poprowadzą całą sprzedaż w jasny i rzetelny sposób.

SKONTAKTUJ SIĘ TERAZ