CERTYFIKATY ERPLAST

Aprobaty techniczne i krajowe oceny techniczne

Aprobaty techniczne są dokumentami normującymi cechy wyrobów dla których nie na norm wyrobu. Od 2018 roku, zgodnie z nowymi przepisami są zastępowane przez krajowe oceny techniczne (KOT). Dokumenty te definiują wymagania dla określonej wyrobów danego producenta i dają możliwość ubiegania się o wydanie certyfikatu stałości właściwości użytkowych i wystawiania przez producenta deklaracji właściwości użytkowych.

 • AT 3175 Znaki Aktywne
 • AT 3231 Gniazda montażowe GM
 • AT bariery i balustrady U-12 U-11
 • AT Słupki krawędziowe przeszkodowe U-2 U-5
 • AT Słupki blokujące i blokady parkingowe
 • KOT na osłony zabezpieczające_ U-15b
 • KOT Słupki blokujące i blokady parkingowe
 • KOT U11 balustrady mostowe

Certyfikaty ISO AQAP

Są certyfikaty jakości potwierdzające zdolność producenta do prowadzenia dostaw, świadczenia usług oraz produkcji dzięki zapewnieniu odpowiedniego personelu, sprzętu i prowadzenia procesów. Erplast posiada certyfikowany system dla pełnych wymagań jakości.

 • Certyfikat ISO 3834-2
 • Certyfikat ISO 1090
 • Certyfikat AQAP 2110 WAT
 • Certyfikat ISO 9001:2015 System Zarządzania Jakością WAT

Certyfikaty UDT

Spółka Erplast posiada certyfikat potwierdzający kompetencje i określający prawo producenta do projektowania i wytarzania konstrukcji stalowych w klasie do EXC3 co oznacza bardzo odpowiedzialne konstrukcje w zakresie bezpieczeństwa i wpływu na ewentualne zagrożenia dla ludzi. Erplast może wytwarzać i montować drogowe konstrukcje wsporcze w tym dla oznakowania standardowego, zmiennej treści, aktywnego oraz wiele innych jak maszty konstrukcje stalowe wielkich budowli itp. Certyfikat umożliwia oznaczanie konstrukcji znakiem CE i deklarowanie zgodności (wydawania dla konstrukcji deklaracji właściwości użytkowych ze znakiem CE).

 • Spawalnicze Świadetwo Kwalifikacyjne
 • Certyfikat UDT Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji NR -1433 CRP-0016 dla projektowania i wytwarzania konstrukcji stalowych w klasach EXC1, EXC 2, EXC3 wg Normy PN-EN 1090

Jest to certyfikat potwierdzający, że Erplast spełnia wymagania dla wytwarzania oznakowania pionowego zgodnie z normą europejską PN – EN 12899, która to norma, jako norma zharmonizowana obowiązuje w całej Unii Europejskiej. Dzięki temu oznakowanie pionowe może być dostarczane do wszystkich krajów Unii i oznakowanie oznacza się znakiem CE. Certyfikat ten od od 2014 roku zastąpił certyfikat wydawany we wcześniejszych latach do aprobaty technicznej dla stałych pionowych znaków drogowych.

 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych – Stałe Pionowe Znaki Drogowe ITB

Certyfikaty te są dokumentami wydanymi przez jednostki akredytowane, które potwierdzają, że dokonały sprawdzenie wyrobów zakładowej kontroli produkcji zapewniają, że wyroby te mają właściwą jakość i są produkowane zgodnie z dokumentami odniesienia (aprobaty i KOT)

 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych – Znaki Zmiennej Treści
 • Certyfikat znaki drogowe pionowe, aktywne
 • Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji – Gniazda Montażowe GM

Krajowe deklaracje zgodności zastępowane obecnie krajowymi deklaracjami właściwości użytkowych są dokumentami w których producent deklaruje cechy swoich wyrobów odbiorcy i poświadcza w sposób zgodny z systemem oceny zgodności dla danego wyrobu zdolność prawną do dostawy i montażu tego wyrobu. Deklaracje wydaje się dla grup wyrobów objętych certyfikatami lub krajowymi ocenami technicznymi, a dla konstrukcji stalowych do poszczególnych wyrobów.