URZĄDZENIA BRD

Spółka Erplast oferuje szeroki zakres urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Większość z nich jest produkowana samodzielnie.

W ofercie dostępny jest pełen asortyment urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym m.in:

 • azyle i progi,
 • lustra,
 • lampy i fale świetlne,
 • pachołki drogowe.

Zapraszamy do kontaktu z działem sprzedaży.

URZĄDZENIA Bezpieczeństwa ruchu drogowego

Osłony przeciwolśnieniowe U19

Zielone osłony montowane na barierach sprężystych ograniczają oślepianie kierowców na przeciwnym pasie ruchu. Stosowane na drogach szybkiego ruchu.

Aby zapobiec oślepianiu przez nadjeżdżające z przeciwka pojazdy na drogach dwujezdniowych (autostradach i drogach ekspresowych) lub drogach równoległych stosuje się osłony przeciwolśnieniowe. W przypadku występowania drogowych barier ochronnych na odcinkach zagrożonych olśnieniem, należy wykorzystać je do montowania osłon przeciwolśnieniowych.

Segment osłony składa się zwykle z 4-metrowej listwy nośnej, na której zamocowane są ekrany z PCV. Listwa mocowana jest do drogowej bariery ochronnej za pośrednictwem elementów zaciskowych. Ekrany przeciwolśnieniowe z PCV dostępne są w trzech wysokościach: 600,900 i 1200 mm.

Osłony energochłonne U15a

Osłony energochłonne skutecznie ograniczają negatywne skutki najechania pojazdów na przeszkody.

Erplast Sp. z o.o. oferuje kompletne systemy zabezpieczenia szczególnie niebezpiecznych miejsc w postaci osłon energochłonnych. Dostępne są systemy na wszystkie prędkości projektowe od 50 km/h do 110 km/h przy poziomie pochłaniania energii ASI A oraz ASI B.

Wielosegmentowe osłony energochłonne U-15a cechują się zdolnością pochłaniania energii pojazdu uderzającego w osłonę, a tym samym zmniejszeniem skutków wypadków drogowych.

Umieszcza się je w miejscach szczególnie niebezpiecznych:

 • łącznice zjazdowe z autostrad i dróg ekspresowych
 • drogi krajowe oraz miasta
 • przed wjazdami do tuneli oraz w innych zawężeniach pasa jezdni

Urządzenia te podlegają normie EN-1317:3 i posiadają Certyfikat zgodność WE.

Systemy są łatwe w montażu oraz utrzymaniu. W zależności od uszkodzeń po kolizji możliwa jest wymiana zniszczonych części lub szybka wymiana na nowy model.

Erplast jest przedstawicielem hiszpańskiej firmy Hiasa.

Drogowe bariery ochronne U14

Erplast wykonuje montaże barier ochronnych U-14. Brygady montażowe wykonują naprawy oraz montaże nowych odcinków.

Drogowe bariery ochronne U-14a (bariery energosprężyste) są urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego stosowanymi w celu fizycznego zapobieżenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie jest to niebezpieczne.

Wyjechanie pojazdu poza koronę drogi, przejechanie pojazdu na jezdnię przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczeniu do powstania kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami stałymi znajdującymi się w pobliżu jezdni.

Słupki parkingowe i blokujące

Erplast Sp. z o.o. oferuje szeroką gamę produktów wyposażenia parkingów jak np. słupki parkingowe, odbojnice, szlabany, tabliczki z nazwami ulic, progi zwalniające oraz tablice ograniczające skrajnię poziomą oraz pionową montowane na bramownicach. Wszystkie wyroby posiadają odpowiednie certyfikaty i atesty.

Słupki parkingowe należą do urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Służą do uniemożliwienia wjazdu na miejsce parkingowe. Oferowane są w wielu wersjach również produkowane wg projektu klienta. Słupki parkingowe mogą być cynkowane ogniowo, malowane proszkowo oraz oklejane folią odblaskową.

ZALECENIA OSŁON PRZECIWOLŚNIENIOWYCH

 

Osłony przeciwolśnieniowe powinny:

 • przeciwdziałać olśnieniu, na wysokości 1,0 m nad powierzchnią jezdni,
 • zapewnić osłonę na całym zagrożonym olśnieniem odcinku drogi.

 

Osłony przeciwolśnieniowe nie powinny:

 • ograniczać widoczności,
 • naruszać skrajni drogi,
 • powodować zagrożenia bezpieczeństwa ruchu,
 • powodować zaśnieżania drogi.

 

Zaleca się umieszczanie osłon przeciwolśnieniowych:

 • między jezdniami dla przeciwnych kierunków ruchu na odcinku zagrożonym olśnieniem, w obrębie węzła, na łuku w planie przy pochyleniu podłużnym drogi do 2%, na którym odchylenie osi tego łuku od stycznej w odległości równej wymaganej widoczności na zatrzymanie jest większe niż szerokość pasa dzielącego zwiększona o 2,0 m,
 • wzdłuż łącznicy przylegającej do drogi w węźle, na której ruch pojazdów jest przeciwny do kierunku ruchu na drodze,
 • między równolegle przebiegającymi drogami lub między drogą a torem kolejowym,
 • między jezdnią drogi a urządzeniem obsługi uczestników ruchu, na którym ruch pojazdów widoczny z drogi odbywa się w przeciwnym kierunku,
 • w obrębie obiektów stałych, których oświetlenie powoduje olśnienie na drodze.

Na podstawie rozporządzenia: Szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach, załącznik nr 4.

SKONTAKTUJ SIĘ Z DORADCĄ SPRZEDAŻY

Wybierz Erplast! Nasi doradcy dobiorą najlepsze rozwiązania dla Ciebie, przygotują wycenę i poprowadzą całą sprzedaż w jasny i rzetelny sposób.

SKONTAKTUJ SIĘ TERAZ