ZNAKI KOLEJOWE I ŻEGLUGOWE

PRODUKCJA ZNAKÓW W ERPLAST

Znaki drogowe pionowe są podstawowym elementem zapewniającym bezpieczeństwo na drogach. Solidne wykonane zapewnia spokojne użytkowanie dróg kierowcom oraz zarządzającym.

Wszystkie elementy oznakowania pionowego wykonywane są w siedzibie Erplast Sp. z o.o. W celu dopuszczenia produktów do sprzedaży procesy oraz komponenty muszą być odpowiednio certyfikowane.

Zaawansowany park maszynowy pozwala na precyzyjną produkcję wszystkich rodzajów znaków. Stosowane są folie renomowanych producentów, aplikacja przebiega w profesjonalnych warunkach. Blachy stalowe, aluminiowe oraz z płyty warstwowe obrabiane są w procesach produkcyjnych takich jak: wycinanie, wytłaczanie, zaginanie krawędzi, obróbka chemiczna powierzchni i malowanie proszkowe. W efekcie powstaje podkład, który jest bezpieczny, sztywny, odporny na korozję oraz przygotowany do oklejenia.

znaki kolejowe

Oznakowanie szlaków kolejowych wykonywane jest w technologiach jak oznakowanie drogowe. Prezentujemy wybrane wzory znaków kolejowych. Szczegółowy wykaz znaków określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. (Dziennik Ustaw Nr 172) oraz Instrukcja o wskaźnikach i sygnałach tarczowych PKP PLK S.A.

znaki żeglugowe

Spółka Erplast produkuje znaki żeglugowe oraz kąpieliskowe. Do największych realizacji należy wykonanie i montaż tablic turystyczno-informacyjnych oraz znaków żeglugowych Kanału Elbląskiego.

znaki żeglugowe

Oznakowanie śródlądowych dróg wodnych wykonywane jest w technologiach jak oznakowanie drogowe. Prezentujemy wybrane wzory znaków żeglugowych. Szczegółowy wykaz znaków określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.04.2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na drogach wodnych (Dz. U. z 15.12.2003 r.).

ZNAKI KĄPIELISKOWE

Oznakowanie obszarów wodnych wykonujemy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z 6.03.2012r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków.

SKONTAKTUJ SIĘ Z DORADCĄ SPRZEDAŻY

Wybierz Erplast! Nasi doradcy dobiorą najlepsze rozwiązania dla Ciebie, przygotują wycenę i poprowadzą całą sprzedaż w jasny i rzetelny sposób.

SKONTAKTUJ SIĘ TERAZ