Barierki

BARIERKI I WYGRODZENIA

PRODUKCJA BARIEREK I WYGRODZEŃ W ERPLAST

Erplast produkuje balustrady i ogrodzenia dla pieszych i rowerzystów U-11a i U-12a. Urządzenia te zabezpieczają ruch pieszych na drogach i ustawiane są w celu ochrony uczestników ruchu.

Ograniczają ryzyko nieprawidłowych zachowań jak nagłe wejście pieszych na jezdnię albo przekraczanie jezdni w miejscach niedozwolonych, a także przed upadkiem z wysokości. Urządzenia takie mogą być wykorzystywane do kanalizowania ruchu pieszych i rowerzystów na niektórych ciągach komunikacyjnych oraz do zabezpieczania osób przed wodą i błotem rozpryskiwanym przez koła pojazdów. Niektóre odmiany barier po dostosowaniu wymiarów mogą być stosowane w charakterze stojaka służącego do oparcia roweru oraz jako bariery odbojowe.

Mogą występować w dwóch wariantach: jako zakotwione bezpośrednio w podłożu lub przykręcane do chodnika i innych elementów poziomych lub pionowych za pomocą kotew lub mocowań.

Podstawa prawna:

 • Załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 • Certyfikat balustrady mostowe,
 • Certyfikat U-11 i U-12 drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.).

RODZAJE:

Balustrady U11a (szczeblinowe)

Balustrady U-11a są przeznaczone do stosowania na obiektach mostowych. Wszystkie balustrady produkowane są z materiałów ocynkowanych lub stali konstrukcyjnej ocynkowanej ogniowo zgodnie z PN-EN ISO 1461. Powłoki malarskie wykonuje się w procesie lakierowania proszkowego. Balustrady mostowe posiadają Aprobatę Techniczną oraz Krajowy Certyfikat Zgodności. Kolory oraz szczegółowe wymiary są dostosowywane do indywidualnych potrzeb klientów.

Parametry

Barierki rurowe produkowane są zazwyczaj z rur o średnicy 2 cali. Występuje wiele odmian: z poprzeczką, szczeblinami, typ olsztyński, łańcuchowe i inne. Przygotowane do montażu w gruncie oraz na ławach fundamentowych. Produkowane są również barierki montowane na pochylniach. Indywidualnie projektowane na podstawie pomiarów składają się ze słupków z pochwytami.

Na potrzeby klienta dostosowane są:

 • średnica i grubość pochwytu, poprzeczki i szczeblinek,
 • rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego (dodatkowe cynkowanie ogniowe),
 • kolor,
 • oklejnie pasami folii czerwonej.
Balustrady chodnikowe U12a

Balustrady chodnikowe U-12a montowane są tam gdzie występuje potrzeba skanalizowania ruchu pieszego lub przy skarpach wyższych niż 0,5 m. Występują w wielu odmianach, często wykonywane są pod dane zamówienie. Bariery ochronne chodnikowe wykonywane są z rury ocynkowanej, profili zamkniętych, kątowników, prętów. Posiadają różnorodne wypełnienia: szczebliny z rur, prętów i profili, siatki, poliwęglanu, płyty warstwowej lub innych. Bariery U-12 posiadają Aprobatę Techniczną IBDiM oraz Krajowy Certyfikat Zgodności.

Parametry

Barierki rurowe produkowane są zazwyczaj z rur o średnicy 2 cali. Występuje wiele odmian: z poprzeczką, szczeblinami, typ olsztyński, łańcuchowe i inne. Przygotowane do montażu w gruncie oraz na ławach fundamentowych. Produkowane są również barierki montowane na pochylniach. Indywidualnie projektowane na podstawie pomiarów składają się ze słupków z pochwytami.

Na potrzeby klienta dostosowane są:

 • średnica i grubość pochwytu, poprzeczki i szczeblinek,
 • rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego (dodatkowe cynkowanie ogniowe),
 • kolor,
 • oklejnie pasami folii czerwonej.
Balustrady płaskownikowe

Obiekty mostowe wymagają odpowiedniego zabezpieczenia ruchu pieszego. Zazwyczaj stosowane są rozwiązania typowe z katalogu balustrad mostowych. Odstępy między szczelinami powinny być nie większe niż 14 cm. Wysokość pochwytu 1,1 lub 1,2 m. Rozmiar profilów, ochronę antykorozyjną oraz kolor dobiera się zgodnie z wymogami klienta. Kolejne przęsła balustrad mogą być łączone ze sobą.

Parametry

Na potrzeby klienta dostosowane są:

 • średnica i grubość pochwytu, poprzeczki i szczeblinek,
 • rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego (dodatkowe cynkowanie ogniowe),
 • kolor,
 • oklejnie pasami folii czerwonej.
Barierki przeciwbłotne

Barierki stosowane przy ciągach pieszych narażonych na wpływ ruchu samochodowego. Zazwyczaj montowane przy chodnikach prowadzących na przystanki komunikacji miejskiej. Wypełnienia z poliwęglanu, szkła lub innych materiałów wykonane są w sposób estetyczny i solidny. Dodatkowo stosuje się oznakowanie folią odblaskową.

Parametry

Na potrzeby klienta dostosowane są:

 • średnica i grubość pochwytu, poprzeczki i szczeblinek,
 • rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego (dodatkowe cynkowanie ogniowe),
 • kolor,
 • oklejnie pasami folii czerwonej.

Barierki policyjne (przenośne)

Barierki stosuje się w celu zabezpieczenia oraz skanalizowania ruchu pieszego.

Najczęściej wygrodzenia stosuje się na terenie budowy, gdzie konieczne jest odgrodzenie ruchu pieszego od miejsc niebezpiecznych. Podczas imprez sportowych barierki wykorzystywane są w okolicach linii startu oraz na trasie w postaci np: barykad na drogach poprzecznych.

Do dyspozycji jest 2000 mb wygrodzeń w formie barierek lekkich, łączonych ze sobą.

Długość płotka wynosi 2 m, wysokość 1,2 m. Ponadto barierki mogą być wyposażone w blachy odpowiadające znakom U-20 a, b lub c wykonanymi z folii II typu. Dzięki temu są bardzo dobrze widoczne dla kierujących pojazdami oraz pieszych.

SKONTAKTUJ SIĘ Z DORADCĄ SPRZEDAŻY

Wybierz Erplast! Nasi doradcy dobiorą najlepsze rozwiązania dla Ciebie, przygotują wycenę i poprowadzą całą sprzedaż w jasny i rzetelny sposób.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI