A1
Oceń post

2023-12-01

Blog

Konstrukcje wsporcze dla znaków: dlaczego są tak ważne?

Oceń post

Konstrukcje wsporcze dla znaków drogowych to niezwykle istotny element infrastruktury drogowej, który ma wpływ na poziom bezpieczeństwa i porządku na drogach. Te fragmenty konstrukcji stanowią integralną część systemu znakowania. Ich głównym celem jest umożliwienie prawidłowej oraz czytelnej prezentacji znaków – na wysokościach, co przekłada się na jakość korzystania z dróg. Kierowcy mają jasność co do tego, na jakiej trasie się znajdują, w jakim kierunku jadą, kiedy powinni zjechać z autostrady. Nic więc dziwnego, że wobec konstrukcji wsporczych mamy tak duże oczekiwania.

Jako użytkownicy dróg nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, co stoi (dosłownie) za znakami. Tymczasem komunikaty informujące o tym, na jakim fragmencie autostrady się znajdujemy, gdzie powinniśmy zjechać, czy którego pasa się trzymać, są dobrze widoczne dzięki konstrukcjom wsporczym. To nic innego jak systemy podpór, składające się ze słupów i krawędzi. Odpowiednio wykonane, połączone i zainstalowane stanowią nieodłączny element krajobrazu polskich dróg. Jakie znaczenie mają w praktycznym ujęciu?

Znaczenie konstrukcji wsporczych dla ruchu drogowego

Konstrukcje wsporcze są nieodłącznym elementem całego systemu znakowania w Polsce. Mają wpływ na komfort i bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, a także poprawiają widoczność i jakość znaków. Tylko poprawnie wykonane, certyfikowane konstrukcje są w stanie spełnić te wymagania. Poniżej wyjaśniamy szerzej ich znaczenie.

Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego

Konstrukcje wsporcze służą do montażu znaków drogowych, które mają za zadanie informować kierowców, pieszych i inne osoby korzystające z dróg o zasadach ruchu, ograniczeniach prędkości, niebezpiecznych miejscach, skrzyżowaniach i wielu innych. Dlatego ważne jest, aby te znaki były umieszczone na odpowiedniej wysokości, pod dobrym kątem i widoczne z daleka – bez względu na panujące warunki pogodowe.

Konstrukcje wsporcze zapewniają dobrą widoczność dla wszystkich kierowców, zarówno tych zasiadających za kierownicami osobówek, jak i prowadzących TIR-y z naczepami.

Solidność i stabilność systemów znakowania drogowego

Fundamenty konstrukcji wsporczych muszą być zaprojektowane i wykonane w sposób, który zapewni im odpowiednią wytrzymałość, stabilność i trwałość. Znaki drogowe narażone na działanie rozmaitych, czasem gwałtownych zjawisk pogodowych, muszą być mocno zakotwiczone w gruncie.

Erplast wykonuje fundamenty z betonu lub żelbetu o odpowiednich parametrach wytrzymałościowych, szacowanych na etapie projektu przy użyciu instrumentów geodezyjnych. Wsparte na podstawach żelbetowych o średnicy zewnętrznej dobranej odpowiednio do przeniesienia obciążeń od ciężaru własnego i parcia wiatru w danej lokalizacji są niemal nie do ruszenia przez lata.

Odpowiednie rozmieszczenie znaków i dobra widoczność

Wymiary, budowę i geometrię konstrukcji wsporczych ustala się na etapie betonowania fundamentów. To ważny element całego procesu, ponieważ od dokładności na tym etapie, zależy, jak znaki będą prezentowały się przy drodze. Słupy konstrukcji oraz krawędzie boczne i dolne tablicy muszą być lokalizowane z zachowaniem odpowiednich skrajni poziomych i pionowych. Muszą też zachowywać dystans od barier ochronnych. Tylko wtedy znaki będą spełniać swoje zadanie informacyjne i ostrzegawcze – przez długi czas.

Zgodność konstrukcji wsporczych z przyjętymi standardami

W produkcji konstrukcji wsporczych dla znaków drogowych niezwykle istotne jest przestrzeganie norm, które określają standardy dotyczące ich projektowania, wykonywania i montażu.

W Erplast dbamy o to, aby wszystkie elementy spełniały obowiązujące przepisy, co jest gwarancją ich bezpieczeństwa i skuteczności na drodze. W przypadku ocynkowanych rur stalowych zachodzi konieczność dostosowania ich do wymogów normy EN-12899-1:2007. Od średnicy słupka zależy grubość ścianki, a zachowując stosowne proporcje tworzymy rozwiązania o ponadprzeciętnej trwałości.

Dostosowanie do lokalnych warunków

Konstrukcje wsporcze dla znaków muszą być dostosowane nie tylko do odgórnych przepisów, ale też do konkretnych warunków lokalnych, takich jak rodzaj gruntu, obciążenia wiatrowe czy charakterystyka ruchu drogowego. Dlatego projektowanie i wykonawstwo konstrukcji muszą uwzględniać te czynniki, aby zapewnić ich właściwe funkcjonowanie.

Spółka Erplast w pełni rozumie znaczenie tych kwestii i dlatego samodzielnie wykonuje wszystkie konstrukcje i fundamenty oraz przeprowadza montaże. Dzięki temu możemy zagwarantować wysoką jakość naszych produktów i usług oraz kontrolować terminowość wykonywania robót budowlanych związanych z oznaczeniem infrastruktury drogowej.