A1
Oceń post

2023-08-08

Blog

Poduszki zderzeniowe – czym są, jaką funkcję pełnią?

Oceń post

Ciągły dynamiczny rozwój infrastruktury drogowej sprawia, że na naszych drogach można spotkać nie tylko kierowców. Oprócz zmotoryzowanych widoczni są także pracownicy, których zadaniem jest utrzymanie porządku czy wykonanie remontu. Przez długi czas nie przykładano należytej wagi do ich bezpieczeństwa. Na szczęście uległo to zmianie, a zwiększająca się świadomość społeczna doprowadziła do upowszechnienia tzw. poduszek zderzeniowych. Zobacz, czym są i jakie praktyczne funkcje pełnią.

Poduszki zderzeniowe – strażnicy bezpieczeństwa na drogach

Poduszki zderzeniowe, nazywane również mobilnymi osłonami drogowymi, są innowacyjnym rozwiązaniem, które zwiększa bezpieczeństwo na drogach. Ochrona ta koncentruje się pracownikach budujących, remontujących, sprzątających i utrzymujących drogi. Poduszki są zaprojektowane tak, aby chronić pracowników utrzymania ruchu drogowego oraz poprawić bezpieczeństwo kierowców i pasażerów. W dużym stopniu odpowiadają też za ład na drodze, szczególnie w miejscach, gdzie dochodzi do zmiany organizacji ruchu, np. na czas remontów czy po wypadku drogowym.

Konstrukcja poduszki zderzeniowej pochłaniającej energię

Fizycznie, poduszka zderzeniowa to solidnie skonstruowane urządzenie, które może przybrać różne formy – w zależności od indywidualnych potrzeb i specyfiki miejsca. Wyróżniamy głównie:

  • poduszki zderzeniowe montowane na pojazdach (TMA),
  • poduszki zderzeniowe doczepione jako przyczepki (TTMA – Trailer Truck Mounter Attenuator).

Tak zamocowana i skonstruowana poduszka stanowi element energochłonny. W razie gdyby doszło do zderzenia, przejmie na siebie siłę uderzenia i rozproszy ją, zmniejszając zagrożenie dla przebywających za nią pracowników.

Funkcja i znaczenie poduszek zderzeniowych

Poduszki zderzeniowe pełnią kluczową rolę w ochronie życia ludzkiego. Ich podstawową funkcją polega na absorpcja energii zderzenia i rozproszenia jej, aby ochronić ludzi i mienie. Nawet, jeśli kierowca z dużą prędkością wjedzie w osłonę, może ucierpieć na tym wyłącznie jego samochód, a nie on sam. Dzieje się tak dlatego, że w przypadku kolizji, poduszka zderzeniowa przejmuje siłę uderzenia i rozprasza ją. Ten proces redukuje ryzyko poważnych obrażeń, które mogą wyniknąć z bezpośredniego zderzenia z twardym obiektem.

Gdzie i kiedy stosuje się poduszki zderzeniowe?

Pojazdy wyposażone w poduszki zderzeniowe są często stosowane podczas prowadzenia prac drogowych, awaryjnych działań ratunkowych na drogach, a także podczas przeprowadzania kontroli ruchu. Uzasadnione jest umieszczanie ich na obszarach szczególnie niebezpiecznych, przy odcinkach dróg z ograniczoną widocznością lub w sytuacjach, w których ruch jest nieprzewidywalny, nieskoordynowany.

Osłony mobilne mogą  również stanowić integralną część pojazdów utrzymania dróg, aby zapewnić ochronę podczas codziennych działań. Są również stosowane w pojazdach oddelegowanych do kierowania ruchem w miejscach, gdzie standardowe metody kontroli ruchu nie są możliwe lub skuteczne.

Poduszki zderzeniowe – wyłącznie najlepsze osłony mobilne

Jak widzisz, trudno przecenić znaczenie poduszek zderzeniowych w zabezpieczaniu miejsc prowadzenia prac i prowadzenia innych działań na drogach. Jednak, aby konstrukcje prawidłowo spełniły swoje zadanie, muszą być:

  • solidnie wykonane, zgodnie z obowiązującymi normami – najlepiej zamawiać je bezpośrednio u renomowanego producenta, w tym wypadku bez wątpienia jest to polski lider i dystrybutor osłon Erplast,
  • prawidłowo rozmieszczone i oznakowane – producenci zalecają stosować je w miejscach lokalizacji pojazdów, które zabezpieczają obszar najbliższy miejscu prowadzenia robót (mogą tu występować ograniczenia, np. na drogach jednojezdniowych lub dwujezdniowych na terenie zabudowanym).

Poduszki zderzeniowe pełnią kluczową rolę w utrzymaniu bezpieczeństwa na drogach. Ich zdolność do skutecznego pochłaniania energii zderzenia, ochrony pracowników utrzymania ruchu drogowego i zwiększania ogólnego bezpieczeństwa czyni je niezastąpionym elementem nowoczesnej infrastruktury drogowej.