A1
Oceń post

2023-05-26

Blog

Tablice kompozytowe – charakterystyka produktów

Oceń post

Wielkopowierzchniowe tablice kompozytowe są elementem znakowania pionowego, które w dużym stopniu wpływa na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Poruszanie się po drogach ekspresowych i autostradach staje się coraz bardziej komfortowe dla kierowców. Mając przed oczami dobrze wykonane tablice z przejrzystymi komunikatami, są oni w stanie skupić się na jeździe, bez odwracania wzroku od drogi.
Produkcja zgodna z europejską normą EN 12899-1:2007 i dodatkowe kontrole Zakładowej Kontroli Produkcji gwarantują utrzymanie wysokiej jakości oznakowania. Tablice Erplast, które zostały umieszczone eksperymentalnie na fragmentach dróg S6, S3, S5, S7, S17, S19, S61 A2, A1, A18, A4, oraz pozostałych i mają Europejski Certyfikat Zgodności na podstawie którego wystawiane są Europejskie Deklaracje Zgodności. Jakość zgodna z restrykcyjnymi przepisami.

Czym są tablice kompozytowe?

Tablice kompozytowe ze względu na rolę, jaką odgrywają oraz miejsce, w jakim się znajdują muszą być solidne i odporne na działanie zewnętrznych czynników pogodowych. Dlatego są zbudowane z solidnych płyt warstwowych ze spienionego polistyrenu. Zewnętrzne warstwy tworzy blacha stalowa ocynkowana, zapewniająca ochronę przed wilgocią.

Wybór materiałów nie jest przypadkowy. Folie odblaskowe mają konkretne właściwości, całe konstrukcje są pokryte powłokami antykorozyjnymi i mają dużą wytrzymałość mechaniczną. Spełniają wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 (Dz.U.2003 nr 220, poz. 2181).

Wytyczne Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Ujednolicenie zapisów odnoszących się do tego, jak mają wyglądać tablice kompozytowe było jednym z wyzwań GDDKiA. W odniesieniu do montażu i utrzymania pionowego został wprowadzony wymóg korzystania z technik, które redukują powstawanie mostków termicznych oraz roszenia (osadzania się rosy będącej efektem kondensacji wilgoci). Nawet tak z pozoru niewielka przeszkoda, jak kropelki wody na powierzchni tablicy może utrudnić jej odczytywanie. Rozwiązaniem okazują się folie antyroszeniowe, które minimalizują problem z 40% do 1,5% (znaków, na których występowało roszenie).
Wobec zarządców wprowadzono też obowiązek utrzymywania tablic w czystości, tj. usuwania z nich kurzu, olejów, soli. Stosowane w tym celu środki powinny być skuteczne, lecz łagodne, aby nie doprowadzały do uszkodzenia nawierzchni znaków.

Rola tablic kompozytowych w znakowaniu dróg

Tablice kompozytowe pełnią ważną rolę w znakowaniu infrastruktury drogowej. Na autostradach i drogach ekspresowych umieszcza się w ten sposób wskazówki dotyczące dojazdu do konkretnych miejscowości, oznacza się kierunki zjazdu czy informuje o trwających remontach, utrudnieniach, ograniczeniach prędkości. Nic dziwnego, że tak dużą wagę przykłada się do tego, aby znaki były czytelne, prawidłowo zamontowane, dobrze widoczne w każdych warunkach pogodowych i odpowiednio utrzymywane.