A1
Oceń post

2023-04-25

Blog

W jaki sposób gniazda montażowe wpływają na bezpieczeństwo w ruchu drogowym?

Oceń post

Jest wiele elementów infrastruktury drogowej mającej wpływ na komfort jazdy oraz bezpieczeństwo poruszania się w ruchu drogowym. Na pewno zdajemy sobie sprawę z tego, jak istotne są dobrze namalowane pasy, znaki umieszczone w widocznych miejscach. Ale zastanówmy się nad sposobami ich montowania, aby utrzymały stabilność i służyły użytkownikom dróg przez długi czas. Jednym z ważniejszych detali konstrukcyjnych są gniazda montażowe. Przyjrzyjmy się ich znaczeniu, aby lepiej zrozumieć, jak istotne jest wybranie dobrych produktów.

Montaż elementów infrastruktury drogowej

Gniazda montażowe są stosowane w budownictwie komunikacyjnym i wybierane najczęściej do osadzania słupków stalowych. Stalowe są podstawy znaków drogowych oraz elementy barierek, balustrad, słupków parkingowych. Najlepiej sprawdzają się tam, gdzie może zajść potrzeba szybkiego demontażu np. na czas przejazdu pojazdów wielkogabarytowych. Dzieje się tak np. przy wysepkach lub skrzyżowaniach, na ograniczonej przestrzeni, która uniemożliwia manewrowanie autami z naczepami.

Możliwość zdemontowania słupków na czas przejazdu zmniejsza ryzyko kolizji i uszkodzenia – auta oraz elementów konstrukcyjnych. Potem można je na powrót szybko zamontować bez użycia specjalistycznych narzędzi.

Gdzie można stosować gniazda montażowe?

Gniazda służą do montowania elementów oznaczenia drogowego w różnych miejscach. Zgodnie z Krajową Deklaracją Właściwości Użytkowych są przeznaczone do stosowania w inżynierii komunikacyjnej zgodnie z przeznaczeniem w zakresie:

  • dróg publicznych bez ograniczeń,
  • dróg wewnętrznych bez ograniczeń,
  • lotnisk cywilnych z ograniczeniem do znaków pionowych,
  • drogowych obiektów inżynierskich, z ograniczeniem do obiektów mostowych i tuneli.

Są to miejsca, w których konieczne jest takie sterowanie ruchem, aby odbywał się on w sposób uporządkowany i zgodny z przepisami. W przeciwnym razie może dojść do kolizji – o wpływie gniazd montażowych na poprawę bezpieczeństwa na drogach, lotniskach czy innych piszemy niżej.

Gniazda montażowe a bezpieczeństwo

Manewrowanie dużym samochodem z zachodzącą przyczepą na drodze, która jest wąska i ograniczona przez wysepkę? Uszkodzony znak drogowy nakazujący ustąp pierwszeństwa lub zatrzymanie się przed przejazdem kolejowym? To wszystko i wiele innych sytuacji może prowadzić do poważnych kolizji na drodze, do uszkodzeń pojazdów i może zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

Jeżeli zarządca drogi zdecyduje się oznakować ją znakami osadzonymi w gniazdach montażowych solidnie przytwierdzonych do podłoża, ułatwi sobie prace związane z utrzymaniem oraz konserwacją oznaczeń.