Producent i Instalator Elementów Infrastruktury Drogowej | Erplast
znaki1

Oferta

Produkcja

Znaki drogowe pionowe są podstawowym elementem zapewniającym bezpieczeństwo na drogach. Solidne wykonane zapewnia spokojne użytkowanie dróg kierowcom oraz zarządzającym.

Wszystkie elementy oznakowania pionowego wykonywane są w siedzibie Erplast Sp. z o.o. W celu dopuszczenia produktów do sprzedaży procesy oraz komponenty muszą być odpowiednio certyfikowane.

Zaawansowany park maszynowy pozwala na precyzyjną produkcję wszystkich rodzajów znaków. Stosowane są folie renomowanych producentów, aplikacja przebiega w profesjonalnych warunkach. Blachy stalowe, aluminiowe oraz z płyty warstwowe obrabiane są w procesach produkcyjnych takich jak: wycinanie, wytłaczanie, zaginanie krawędzi, obróbka chemiczna powierzchni i malowanie proszkowe. W efekcie powstaje podkład, który jest bezpieczny, sztywny, odporny na korozję oraz przygotowany do oklejenia.

Znaki pionowe
Znaki pionowe

W bydgoskim zakładzie produkcyjnym wykonywane są wszystkie rodzaje znaków stosowane na polskich oraz europejskich drogach. Producent obecny jest na rynku drogownictwa od ponad 30 lat. Znaki pionowe składają się z dwóch głównych komponentów: podkładu oraz lica.

Lica znaków drogowych są przygotowywane w technologii druku sitowego oraz cyfrowego z zastosowaniem wyłącznie certyfikowanych materiałów. Podkłady metalowe wykonane są z jednego arkusza blachy poddawanej obróbce plastycznej. Cechuje je prostota oraz solidność. Tarcze wykonuje się z ocynkowanej blachy stalowej lub aluminiowej.

Rozwiązania techniczne
 • Typ 1 - Folia kulkowa przeznaczona do stosowania na drogach lokalnych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Jej trwałość wynosi 7 lat. Dostępna w 7 kolorach.

 • Typ 2 - Powszechnie stosowana na większości dróg. Folia mikropryzmatyczna lub kulkowa charakteryzuje się wyższymi własnościami fotometrycznymi, co zapewnia jej lepsze postrzeganie dla kierowców pojazdów. Trwałość folii wynosi 10 lat.

 • Typ 3 - Folia mikropryzmatyczna przeznaczona do stosowania na drogach ekspresowych, autostradach oraz w miejscach o szczególnym zagrożeniu. Trwałość folii wynosi 12 lat Antyroszeniowa - Folia wyprodukowana w celu ograniczenia powstawania zjawiska roszenia na powierzchni tablicy. Specjalna powłoka zmniejsza negatywny wpływ kropelek rosy na widoczność znaku. Stosowana na zamówienie Klienta w przypadku wymagań inwestora.

Krawędzie tarcz są usztywnione na całym obwodzie poprzez podwójne zagięcie krawędzi, włącznie z narożnikami. Szerokość drugiego zagięcia krawędzi wynosi min. 10 mm i umożliwia montowanie znaków za pomocą obejm zaciskowych. Tarcze z blachy są poddawane obróbce chemicznej w procesach kąpieli, w tym pasywacji cyrkonowej, a następnie są malowane proszkowo na kolor szary. Tarcze mogą być dodatkowo zabezpieczane ramką ochronną. W zakładzie produkowane są również podkłady zgodnie z odpowiednimi specyfikacjami krajów europejskich np.: Niemcy, Belgia, Finlandia.

GRUBOŚĆ BLACHY

 • podkład stalowy 1,25 lub 1,5 mm
 • podkład aluminiowy 1,5 lub 2,0 mm

Dostępne są osłony energochłonne w dwóch typach:

 • proste (P)
 • rozszerzane (W)

Projektowe prędkości projektowe:

 • 50 km/h
 • 80 km/h
 • 100 km/h
 • 110 km/h
Znaki aktywne i podświetlane
Znaki aktywne i podświetlane

Nowoczesne standardy bezpieczeństwa na drogach zawierają systemy umożliwiające płynne sterowanie ruchem. Informacje o miejscach niebezpiecznych oraz utrudnieniach docierają do kierowców w postaci znaków wyświetlanych na drodze. Ich doskonała widoczność oraz możliwość sterowania treścią zwiększa bezpieczeństwo użytkowników dróg.

Firma Erplast samodzielnie produkuje oznakowanie oraz konstrukcje wsporcze. Kompletne systemy są do siebie dopasowane i spełniają wymogi trwałości oraz łatwości użytkowania. Wyróżnia się trzy grupy znaków aktywnych ze względu na ich budowę oraz przeznaczenie.

Kompleksowe rozwiązania oznakowania aktywnego. Jako źródło światła stałego lub błyskowego wykorzystuje się diody LED. Wydatnie przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscach szczególnie niebezpiecznych. Oznakowanie aktywne ERPLAST można zamawiać w dowolnym asortymencie i konfiguracji działania (animacji), stosownie do potrzeb wynikających z zagrożenia bezpieczeństwa ruchu i oczekiwań klienta.

Znaki mają odblaskowość właściwą folii drogowej typ II lub III. Dodatkowo cała powierzchnia tarczy jest równomiernie podświetlona w sposób stały lub pulsacyjny. Tarcza wykonana jest z tworzywa sztucznego osłoniętą obudową aluminiową. Grubość znaku jest taka jak typowego znaku i wynosi 25 mm. Zasilane mogą być z baterii słonecznych, turbin wiatrowych lub sieci elektrycznej.

 

Zadaniem znaków zmiennej treści jest przekazywanie użytkownikom ruchu informacji o warunkach występujących na drodze oraz spodziewanych utrudnieniach. Są one też czasowo włączane w miejscach kontroli np. ITD. Systemy te wymagają sterowania za pomocą przełącznika lub systemu GSM. Ze względu na duży pobór energii elektrycznej konieczne jest doprowadzenie zasilania.

W celu rozdzielenia pasów ruchu montowane są zestawy znaków aktywnych. Montowane na słupkach kołnierzowych lub w gniazdach szybkiego montażu Erplast. Zasilanie tego typu zestawu odbywa się ze stacji wyposażonej w baterie słoneczne i akumulator, umieszczonej na poboczu:

Parametry techniczne Znaki aktywne Znaki podświetlane
Zasilanie 12 V 12 V
Pobór mocy 1,2-10 W
(zależne od znaku i animacji)
10-50 W
Matryca diodowa Diody LED 5 mm Diody LED
Kolory światła żółty, biały, czerwony, inne biały
Pozycja pracy znaku dowolna dowolna
Temperatura pracy -40°C ÷ 85oC -40°C ÷ 85°C
Stopień ochrony obudowy IP56 (od strony lica IP66) IP56 (od strony lica IP66)
Światłość znaku 200 ÷ 1000 cd  
Światłość punktu świetlnego 2 ÷ 8 cd  
Kąt emisji wiązki światła 30° (lub wg potrzeb)  
Uchwyty montażowe

Do montażu znaków na konstrukcjach wsporczych przewidziane są obejmy stalowe. Należy je montować na górnych i dolnych krawędziach znaków i tablic oraz na profilach usztywniających.

Wyróżnić można następujące systemy montażu:

 • obejmy 1.5”, 2.0”, 2.5”
 • taśma BAND-IT
 • obejmy dwustronne,
 • obejmy krzyżowe do łączenia słupków pod kątem 90 stopni
Znaki kolejowe i żeglugowe

Oznakowanie szlaków kolejowych wykonywane jest w technologiach jak oznakowanie drogowe. Prezentujemy wybrane wzory znaków kolejowych. Szczegółowy wykaz znaków określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. (Dziennik Ustaw Nr 172) oraz Instrukcja o wskaźnikach i sygnałach tarczowych PKP PLK S.A.

Spółka Erplast produkuje znaki żeglugowe oraz kąpieliskowe. Do największych realizacji należy wykonanie i montaż tablic turystyczno-informacyjnych oraz znaków żeglugowych Kanału Elbląskiego.

Znaki żeglugowe

Oznakowanie śródlądowych dróg wodnych wykonywane jest w technologiach jak oznakowanie drogowe. Prezentujemy wybrane wzory znaków żeglugowych. Szczegółowy wykaz znaków określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.04.2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na drogach wodnych (Dz. U. z 15.12.2003 r.).

Znaki kąpieliskowe

Oznakowanie obszarów wodnych wykonujemy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z 6.03.2012r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków.