A1

SKLEP ERPLAST

Wynajem mobilnej osłony TMA (poduszka zderzeniowa)

USH00031

Wynajem TMA osłony energochłonnej przez kolejne dni robocze na terenie całej Polski.

W celu dopasowania do potrzeb klienta cena jest kalkulowana indywidualnie pod każde zadanie.

Cena netto liczona za każdy rozpoczęty dzień wynajmu.
Podana cena nie obejmuje kosztów dojazdu/ mobilizacji.

Pojazd ciężarowy powyżej 7,5t DMC wraz z kierowcą.
Osłona posiada certyfikat CE.

4 500,00  netto

5 535,00  brutto

1. Potwierdzenie realizacji i terminu minimum 3 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem prac.
2. Stawka obejmuje świadczenie usług w kolejne dni robocze przez okres pracy do 10h. Dla pozostałych godzin oraz w przypadku świadczenia usług w dni wolne od pracy i
święta wymagane jest uzgodnienie obowiązującej stawki na dzień przed świadczeniem usług.
3. Stawka jest naliczana za każdy rozpoczęty dzień świadczenia usług.
4. Odwołanie zaplanowanej na dany dzień usługi skutkuje dodatkową opłatą w wysokości 3000 zł
5. Dojazd w promieniu 80 km od Bydgoszczy gratis. Dojazd na budowę powyżej 80km wymaga odrębnej
wyceny.
6. W przypadku gdy w wyniku działania osób trzecich na miejscu świadczenia usług dojdzie do uszkodzenia
osłony TMA Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Erplast o tym fakcie, wykonania
dokumentacji fotograficznej zdarzenia oraz jeśli to możliwe do ustalenia danych sprawcy zdarzenia, nr
rejestracyjnych prowadzonego przez niego pojazdu oraz posiadanej przez niego polisy ubezpieczeniowej. W
przypadku, gdy zaniedbanie wymienionych obowiązków spowoduje brak możliwości uzyskania
odszkodowania z polisy Wynajmującego lub zmniejszenie kwoty wypłaty odszkodowania do wartości nie
pozwalającej na odtworzenie uszkodzonych urządzeń/pojazdu Najemca zostanie obciążony sumą brakującą
do pełnego odtworzenia uszkodzonych elementów urządzenia/pojazdu.
7. Najemca ma obowiązek zapewnić stały nadzór nad pracownikami i prowadzonymi robotami przez
osobę posiadającą kwalifikacje wymagane przepisami prawa pracy, przepisami branżowymi oraz
posiadającą wiedzę i umiejętności niezbędne do bezpiecznej organizacji i prowadzenia prac zgodnie z
projektem TOR. Najemca wskazuje osobę odpowiedzialną za powyższe obowiązki.
8. Erplast zastrzega, że w przypadku awarii pojazdu z TMA roboty mogą zostać przerwane lub nie
rozpoczęte danego dnia. W takim przypadku zobowiązujemy się do niezwłocznego powiadomienia Najemcy
oraz do naprawy lub podstawienia zastępczego auta z TMA w ciągu 48h od planowanej godziny rozpoczęcia
świadczenia usługi. Najemca nie poniesie z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat i nie jest uprawniony do
obciążania Erplast żadnymi odszkodowaniami ani karami w przypadku zapewnienia zastępczego
urządzenia zgodnie z zobowiązaniem Erplast.
9. Warunki płatności – przedpłata
10. Rozpoczęcie realizacji robót wymaga akceptacji warunków oferty przez uprawnione osoby

 

Waga 1400 kg

NIE WIESZ, KTÓRY PRODUKT WYBRAĆ?

Skontakuj się z nami. Doradcy Erplast pomogą Ci dobrać najlepsze rozwiązanie.

SKONTAKUJ SIĘ Z NAMI