A1

SKLEP ERPLAST

Wynajem przyczepa VMS

USH00032

Mobilna przyczepa VMS wyposażona:

  • lekka przyczepa do 750kg
  • akumulatory zapewniające działanie od 12 do 20 h
  • znak VMS, pełna matryca RGBW
  • sterowanie za pomocą aplikacji, komunikacja GMS

1 200,00  netto

1 476,00  brutto

1. Potwierdzenie realizacji i terminu minimum 3 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem prac.
2. Stawka  obejmuje świadczenie za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy
3. Zamawiający z chwilą przejęcia sprzętu (VMS) przejmuje pełną odpowiedzialność za powierzony sprzęt oraz
zobowiązauje się do stosowania się do instrukcji użytkowania zgodnie z załacznikiem nr 1 do oferty.
4. Odwołanie zaplanowanej na dany dzień usługi skutkuje dodatkową opłatą w wysokości 700 zł
5. W przypadku gdy w wyniku działania osób trzecich na miejscu świadczenia usług dojdzie do uszkodzenia znaku
zmiennej treści VMS Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Erplast o tym fakcie, wykonania
dokumentacji fotograficznej zdarzenia oraz jeśli to możliwe do ustalenia danych sprawcy zdarzenia, nr rejestracyjnych
prowadzonego przez niego pojazdu oraz posiadanej przez niego polisy ubezpieczeniowej. W przypadku, gdy
zaniedbanie wymienionych obowiązków spowoduje brak możliwości uzyskania odszkodowania z polisy
Wynajmującego lub zmniejszenie kwoty wypłaty odszkodowania do wartości nie pozwalającej na odtworzenie
szkodzonych urządzeń/pojazdu Najemca zostanie obciążony sumą brakującą do pełnego odtworzenia uszkodzonych
elementów urządzenia/pojazdu. (Wartość przyczyepy wraz ze znakiem zmiennej treści VMS 100.000,00zł)
6. Najemca ma obowiązek zapewnić stały nadzór nad pracownikami i prowadzonymi robotami przez
osobę posiadającą kwalifikacje wymagane przepisami prawa pracy, przepisami branżowymi oraz
posiadającą wiedzę i umiejętności niezbędne do bezpiecznej organizacji i prowadzenia prac zgodnie z
projektem TOR. Najema ustala osobę odpowiedzialną.
7. Erplast zastrzega, że w przypadku awarii znaku zmiennej treści VMS roboty mogą zostać przerwane lub nie
rozpoczęte danego dnia. W takim przypadku zobowiązujemy się do niezwłocznego powiadomienia Najemcy oraz do
naprawy lub podstawienia zastępczego VMS w ciągu 48h od planowanej godziny rozpoczęcia świadczenia usługi.
Najemca nie poniesie z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat i nie jest uprawniony do obciążania Erplast żadnymi
odszkodowaniami ani karami w przypadku zapewnienia zastępczego urządzenia zgodnie z zobowiązaniem Erplast.
8. Rozpoczęcie realizacji robót wymaga akceptacji warunków oferty przez uprawnione osoby
9. Rozliczenie wszystkich powstałych w toku realizacji zlecenia należności odbywać się będzie w terminie 14 dni
10. Kaucja 10.000zł płatne przed odbiorem

Waga 750 kg
Wymiary 400 × 200 × 150 cm

NIE WIESZ, KTÓRY PRODUKT WYBRAĆ?

Skontakuj się z nami. Doradcy Erplast pomogą Ci dobrać najlepsze rozwiązanie.

SKONTAKUJ SIĘ Z NAMI