Realizacje

S8 Janki-Warszawa

Kontrakt obejmuje m.in. wykonanie oznakowania na 11,5 km nowego odcinka drogi ekspresowej od węzła Opacz do węzła Paszków (na odcinku Opacz ? Janki Małe ? Paszków), wraz z odcinkiem drogi o klasie GP (główna przyspieszona) od węzła Janki Małe do skrzyżowania z drogą wojewódzką 721 o długości 2,4 km.