Realizacje

A1 odc C Strabag

Projekt „Budowa autostrady A1, odc. koniec obwodnicy Częstochowy - Tuszyn” w jest ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.