Realizacje

Światowe Dni Młodzieży

Obsługa Światowych Dni Młodzieży była jednym z większych wyzwań do realizacji. Krótkie terminy oraz znaczne ilości znaków do wyprodukowania spowodowały skupienie się fabryki na tym kontrakcie na blisko 2 miesiące.