Realizacje

S5 odc. 4 Polaqua – Obwodnica Bydgoszczy

Wykonano prace związane z oznakowaniem pionowym na tzw. zachodniej obwodnicy Bydgoszczy wraz z dostosowaniem dwóch sąsiednich węzłów. Wymagający kontrakt podczas którego prace były wykonywane w bardzo wysokim tempie. Dodatkowo w trakcie całego okresu trwania budowy Erplast pełnił obowiązki Podwykonawcy w zakresie wdrożenia oraz utrzymania tymczasowej organizacji ruchu.

Oznakowanie pionowe na tym odcinku ma bardzo duże rozmiary z powodu nagromadzenie treści dotyczących aż trzech dróg krajowych.

W trakcie otwarcia odcinka do ruchu w sposób skoordynowany działało ponad 50 pracowników, żeby usunąć znaczne ilości urządzeń BRD. Ruch został otwarty zgodnie z planem.